Menu

Andre Publikationer

Kategorien andre publikationer dækker dels over forskningsrapporter, som knytter an til enkelte forskningsprojekter, men som ikke er en del af Movements-serien, dels korte versioner af forskningsrapporter, såkaldte pixi-versioner, som enten introducerer et forskningsprojekt eller formidler projektets konklusioner i kort form. 
 

Christoph Breuer, Svenja Feiler, Ramon Llopis-Goig and Karsten Elmose-Østerlund. Characteristics of European sports clubs. A comparison of the structure, management, voluntary Work and social integration among sports clubs across ten European countries. Odense: University for Southern Denmark, 2017.
Rapport (pdf)

Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen og Bjarne Ibsen. Foreningsidrætten anno 2015 – status og udviklingstendenser. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.
Rapport (pdf)

Karsten Elmose-Østerlund og Sandra Christiansen. Ta’ fat om dansen – Rapport 3: deltagernes vurdering og udbytte af Dans med din nabo, Unge på vej og Dans i skolen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.
Rapport (pdf)

Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten / Estimat udarbejdet af Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Rapport (pdf)

Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Frivillighed i det boligsociale arbejde. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Pixi (pdf)

Karsten Elmose-Østerlund. Introduction to the project “Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe” (SIVSCE). Odense: University of Southern Denmark, 2016.
Pixi (pdf)

Bjarne Ibsen, Geoff Nichols and Karsten Elmose-Østerlund. Sports club policies in Europe. A comparison of the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries. Odense: University of Southern Denmark, 2016.
Rapport (pdf)

Bjarne Ibsen. Bevægelse, leg og idræt – afsluttende rapport for forskningsprogrammet. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Pixi (pdf)

Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen. Kommunernes samarbejde med civile aktører. Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udnytte. København: KORA, 2016.
Rapport (pdf)

Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering – kort fortalt / Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen i samarbejde med Idan. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Pixi (pdf)

Gadeidræt i udsatte boligområder. Evaluering af Your GAM3 – kort fortalt. Michael Fehsenfeld … et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Pixi (pdf)

Idræt i udsatte boligområder / Bjarne Ibsen ... et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Metopos, 2012
Rapport 35 MB (pdf)
Rapport - printversion  59 MB (pdf)
Pixi (pdf)

Rasmus Bergmann og Jan Toftegaard Støckel. Skolesport - organiseringen af et bæredygtigt bevægelseskoncept. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.
Rapport (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies