Menu

Netværk

Virksomheder kan deltage i en række netværk og løbende få viden om de nyeste forskningsresultater, eksempelvis inden for områder som kommunikation, serviceudvikling og innovation. De eksisterende netværk fremgår af oversigten herunder:

CESFO – Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning
CESFO er det danske samlingssted for den nyeste viden om entreprenørskab og små- og mellemstore virksomheders ledelse og organisation. Forskningen bygger på et tæt samspil mellem forskere ved Syddansk Universitet, regionale erhvervs- og konsulentvirksomheder og et internationalt forskningsnetværk.
Se mere på www.sdu.dk/cesfo.

CDCM – Center for Design, Kultur og Ledelse
CDCM beskæftiger sig med designkultur og -ledelse med bidrag fra både forskere og eksterne interessenter. Den tværfaglige forskning resulterer i nye synsvinkler og ny viden til gavn for fagets udøvere såvel som brugere, hvilket skal styrke virksomheders brug af design som et middel til innovation og vækst.
Se mere på www.cdcm.dk.

FoodNetwork
FoodNetwork er fødevaresektorens innovationsnetværk. Netværket arbejder på at skabe vækst og udvikling inden for de danske fødevareerhverv gennem projekter og aktiviteter på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentligt og privat samspil. Netværket koordinerer og skaber overblik over samarbejdspartnere for aktører i fødevaresektoren og holder løbende temamøder, workshops og lignende aktiviteter.
Se mere på www.foodnetwork.dk.

Fremtidsfabrikken Sydfyn
Fremtidsfabrikken skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative iværksættere på Sydfyn. Projektet skal placere Sydfyn som omdrejningspunkt for kreativ innovation og udvikling for at trække iværksættere fra hele Danmark til området. I netværket indgår sydfynske kommuner og Syddansk Universitet, som løbende holder faglige og relationsopbyggende netværksmøder.
Se mere på www.fremtidsfabrikken.com/1-forside.html.

Grønne løsninger
Projektet har fokus på, hvordan energirenovering og energioptimering kan bidrage til et forbedret indeklima i bl.a. rækkehuse og parcelhuse. Det sker ved at anvende Solar Solution som testinstallation for at accelerere markedsmodningen. Undervejs foretages målinger og ad hoc-brugerinterviews, som anvendes til analyse af den tekniske løsning og installation.
Se mere på www.markedsmodningsfonden.dk.

Grøn Vækstklynge
Grøn Vækstklynge er et projekt, der ser på varig, bæredygtig og fremtidig vækst i gartnerisektoren med særligt fokus på forbrugeradfærd, branding med videre. I netværket indgår en lang række aktører både i og uden for gartnerisektoren.
Kontakt professor Søren Askegaard for mere information på telefon 6550 3255.

Innovationsnetværk for Marked, Kommunikation og Forbrug
Innovationsnetværket søger at integrere den nyeste forskning inden for marked, kommunikation og forbrug i virksomhedernes praksisser for at skabe et forum, hvor teoretikere og praktikere kan mødes.
Se mere på www.inno-network.com.

Offshore Vindsektoren
Projektet skal undersøge, hvordan den danske offshore vindmølleindustri kan få andel i et voksende internationalt marked. Det skal ske gennem analyser og beskrivelser af branchen. Derved opnås også en forståelse for, hvordan nye klynger, eksempelvis inden for sikkerhed, sundhed og miljø, kan blive udviklet. Projektet er et delprojekt under projektet Energi på Havet.
Se mere på www.epåh.dk/Offshore-Vindsektoren-forskning.asp.

Opbygning af branding-platform for regionale fødevarer i Syddanmark
Projektet skal udvikle fødevarevirksomheders kompetencer. I netværket går producenter, distributører, og udviklings- og uddannelsesinstitutioner inden for fødevareområdet i dialog om, hvilke kriterier og værdier der tæller i forbindelse med opbygningen af en fælles branding-platform.
Kontakt professor Dannie Kjeldgaard for mere information på telefon 6550 3228.

REG X - Det Danske Klyngeakademi
REG X er en national platform for kompetenceopbygning, erfaringsudvikling og netværk for de aktører, der arbejder med klynger i Danmark. REG X samarbejder med både danske og udenlandske eksperter for at sikre, at ny og relevant viden finder vej til de danske klyngeaktører. Derudover stiller en række danske og udenlandske virksomheder deres viden til rådighed for at styrke arbejdet med og erfaringsudvekslingen om klynger og åben innovation.
Se mere på www.regx.dk.

Service Platform
Service Platform skal hjælpe virksomheder til at udvikle ny, intelligent og konkurrencedygtig service. Netværket giver virksomheder adgang til ny viden om serviceudvikling, og virksomhederne har mulighed for at deltage i vidensprednings- og matchmaking-aktiviteter og længerevarende udviklingsforløb.
Se mere på www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_marketing/Forskning/Serviceplatform.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies