Menu

Fabrikant Mads Clausen Fond

                

Fabrikant Mads Clausens Fond er en almenvelgørende fond, der kan give støtte til:

  • Indkøb primært af udstyr til undervisning og forskning fortrinsvis i relation til Danfoss' produkter, produktion eller medarbejdere.
  • Styrkelse af især børn og unges interesse for teknik og naturvidenskab.
  • Medicinsk behandlingsudstyr.

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter kun et projekt én gang, og fonden støtter primært projekter, som gør en forskel for mange. Det typiske støttebeløb er på mere end kr. 25.000, med der ydes dog sjældent beløb over 100.000.

Fonden støtter ikke medicinsk forskning, enkeltpersoner, rejse- og opholdsomkostninger, konferencer (med mindre de er specifikt interessante for Danfoss), lønudgifter, småinvesteringer, og længerevarende forskningsprojekter.

Dersom du ønsker at søge fonden bedes du kontakte din forskerstøtteenhed.

 Læs mere om fonden her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies