Menu

Familien Hede Nielsens Fond

 

Fonden er en almennyttig virksomhed, der årligt modtager 1200-1500 ansøgninger primært inden for videreuddannelse, forskning samt kunst og kultur. Fondens overordnede formål er at støtte ansøgninger, der af formandskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt.

Fondens støtteformål er primært kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål og andre almennyttige eller velgørende formål, som bestyrelsen skønner kan sidestilles hermed. Se mere om, hvordan du søger fonden i på deres hjemmeside.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners underhold eller kommercielle formål, som for eksempel koncerter, forestillinger og bog eller CD-udgivelser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies