Menu

Carlsbergfondet


Carlsbergfondet støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Ansøgninger, der falder udenfor dette, bliver ikke taget i betragtning.

Bevillinger gives til:

  • postdoc-stipendier: forskningsophold i udlandet (6 mdr. eller derover)
  • postdoc-stipendier: løn til postdoc i Danmark
  • apparaturer
  • publikationer vedrørende projekter støttet af Carlsbergfondet
  • forskningsrejser til udlandet samt kortere forskningsophold

Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer.

Carlsbergfondet støtter som udgangspunkt ikke frikøb eller ikke-videnskabeligt personale. Fondet finansierer heller ikke ph.d.-stipendier, medmindre de indgår i et større flerårigt forskningsprojekt finansieret af Carlsbergfondet.

Bevillinger gives normalt kun til navngivne forskere.

Ansøgningen indsendes i elektronisk form gennem Fondets ansøgningssystem. Deadline ligger normalt 1. oktober hvert år.

Læs mere om fonden på dens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies