Menu

Offentlige danske midler

Det Frie Forskningsråd 
DFF yder finansiel støtte til forskningsprojekter, der er udviklet med afsæt i forskernes egne idéer.

Innovationsfonden
Danmarks Innovationsfond er etableret per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Med fonden kan der sættes mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation.
Fonden uddeler bl.a. støtte til projekter indenfor Strategisk forskning, Højteknologiske projekter og Samfundspartnerskaber om innovation.

Arbejdsmiljøforskningsfonden 
Fondens opgave, er, gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler, at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark.Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Danida Fellowship Centre 
DFC uddeler mere end 1.000 fellowhips årligt og administrerer forskningsaktiviteter for ca. 230 mio. kr. pr. år - begge som del af dansk udviklingsbistand.

Danske Regioner 
Danske regioner støtter forskning, typisk med direkte relevans for regionernes virke.

Danmarks Grundforskningsfond 
Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond støtter Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne ved at finansiere enestående forskning på internationalt niveau. Støtten kommer først og fremmest til udtryk gennem oprettelse af Centers of Excellence.

ErhvervsPhD

Innovationsnetværk

Markedsmodningsfonden

Minstrierne
De fleste ministerier administrere offentlige puljer der i et vidst omfang kan søges af universiteter, du finder her et link med en oversigt over alle ministerierne.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies