Menu

Offentlige danske midler

Det Frie Forskningsråd 
Det Frie Forskningsråd yder finansiel støtte til forskningsprojekter, der er udviklet med afsæt i forskernes egne idéer.

Innovationsfonden
Danmarks Innovationsfond er etableret 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Med fonden kan der sættes mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af disse områder.
Fonden uddeler blandt andet støtte til projekter indenfor strategisk forskning, højteknologiske projekter og samfundspartnerskaber om innovation.

Arbejdsmiljøforskningsfonden 
Fondens opgave er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Danida Fellowship Centre 
Danida Fellowship Centre uddeler mere end 1.000 fellowhips årligt og administrerer forskningsaktiviteter for cirka 230 millioner kroner om året - begge som del af dansk udviklingsbistand.

Danske Regioner 
Danske Regioner støtter forskning, typisk med direkte relevans for regionernes virke.

Danmarks Grundforskningsfond 
Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond og støtter Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne ved at finansiere enestående forskning på internationalt niveau. Støtten kommer først og fremmest til udtryk gennem oprettelse af Centers of Excellence.

ErhvervsPhD

Innovationsnetværk

Markedsmodningsfonden

Ministerierne
De fleste ministerier administrerer offentlige puljer, der i et vidst omfang kan søges af universiteter. Du finder her et link med en oversigt over alle ministerierne.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies