Menu

Uddannelseskomiteen

Uddannelseskomitéen rådgiver og har indstillingsret over for dekanatet og institutlederkredsen i sager af uddannelsesmæssig karakter.

Inden for rammerne af dette mandat igangsætter, understøtter og følger Uddannelseskomitéen uddannelsesorienterede opgaver i fakultetets udvikling, og komitéen henholder sig i sit arbejde til fakultetets strategiske nøgleinitiativ 1 med den i strategien indlejrede kobling til de øvrige nøgleinitiativer. Ovenstående udelukker på ingen måde decentrale aktiviteter og initiativer.

Uddannelseskomitéen arbejder på tværs af studienævn og institutter og fokuserer i sit virke først og fremmest på tværgående uddannelsesrelaterede opgaver, men kan i særlige tilfælde tage forhold vedrørende enkeltuddannelser op i dialog med institutter, studienævn og enkelte studieledere.

Uddannelseskomitéen indstiller til prioriteringer af strategiske indsatser på uddannelsesområdet.

Komitéen har ansvaret for:

  1. Udvikling af en klar pædagogisk profil med studenterinvolvering, praksisinddragelse og erhvervsrelevans
  2. Udvikling af principper for hhv. forskningsbasering og talentprogrammer
  3. Udvikling af ideer til øget studenter- og underviserengagement på uddannelserne i samarbejde med SDU universitetspædagogik
  4. Løbende opfølgning på og sikring af den faglige og pædagogiske kvalitet og samfundsmæssige relevans på tværs af uddannelser og campusser blandt andet via uddannelsesberetningerne

 


Medlemmer

Se listen over medlemmer af Uddannelseskomiteen.

Klik her

Møder

Se tidsplan og relevante dokumenter fra møderne i Uddannelseskomiteen.

Klik her

Kommissorium

Se Uddannelseskomiteens kommissorium fra 2015.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies