Menu

Om fakultetet

Det Naturvidenskabelige Fakultet har forskning og uddannelse fordelt på fire institutter:

Fakultetet har ca. 2.100 bachelor- og kandidatstuderende, heraf ca. 150 studerende fra udlandet, og 103 ph.d.-studerende, hvoraf lidt over halvdelen er fra udlandet.

Fakultetetet udbyder en del kandidatuddannelser på engelsk, og vores forskning har en høj grad af internationalisering; således udgør udenlandske medarbejdere ca. halvdelen af det videnskabelige personale.

Det Naturvidenskabelige Fakultetets forventede omsætning i 2016 er på 380,7 mio. kr., hvoraf 48 ,5% udgøres af eksterne midler. Der er ansat 388 medarbejdere (ekskl. ph.d.-studerende); heraf er 245 videnskabeligt personale, og 143 er teknisk og administrativt personale. 

Fakultetet er primært lokaliseret på Campus Odense, men har også forskningsfaciliteter i Kerteminde (Marinbiologisk Forskningscenter) og på Sydfyn (Svanninge Bjerge Forskningsstation).

Fakultetets historie

Allerede fra etableringen af Odense Universitet i 1966 var der et natur- og lægevidenskabeligt fakultet, der dog i de første år kun optog studerende
på medicinstudiet. Der oprettedes kun naturvidenskabelige institutter i det omfang, der var nødvendigt for at give studerende på medicinstudiet en forskningsbaseret undervisning i naturvidenskabelige discipliner.

Fra 1972 optog universitetet 300 studerende på en fælles natur- og lægevidenskabelig basisuddannelse. To år senere, i 1974, udsendte Undervisningsministeriet bekendtgørelsen om de naturvidenskabelige kandidatuddannelser, og et selvstændigt naturvidenskabeligt fakultet blev oprettet.

I 1990’erne øgedes antallet af tekniske uddannelser, først som cand tech. uddannelser og sidenhen som civilingeniøruddannelser, hvilket betød, at fakultetet i midten af 1990'erne ændrede navn til Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.

Syddansk Universitet blev etableret ved en fusion i august 1998, hvor Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet fik ansvaret for ingeniøraktiviteterne i Sønderborg. Da Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum blev indfusioneret i Syddansk Universitet i 2006, blev det besluttet at oprette et selvstændigt teknisk fakultet, som overtog flere aktiviteter fra fakultetet, som ved denne lejlighed igen fik sit oprindelige navn, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

I løbet af årene er der også foretaget flere organisationsændringer. I 1988 blev Institut for Matematik til Institut for Matematik og Datalogi.
Biokemisk Institut og Institut for Molekylær Biologi blev i 2000 lagt sammen til til Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, og i 2006 blev Fysisk Institut og Kemisk Institut sammenlagt til det nuværende Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies