Menu

Studieservice

Klik på billedet for at se det i et større format. 

Studiechefens stab

Er ansvarlig for organiseringen af Studieservice, og står for driften af personaleadministration, økonomi, fysiske rammer og indkøb. Enheden står desuden for Student Life, samt varetager opgaver i Studenterhuset.

Analyse & Kvalitet

Enheden udarbejder centrale analyser og studiestatistiske opgørelser – for og i tæt samarbejde med universitetets mange organisatoriske enheder.

Enheden varetager endvidere kvalitetsområdet, herunder servicerer fakulteter m.m. om akkreditering og uddannelseskvalitet, samt sekretariatsunderstøtter Uddannelsesrådet, SAK ADM og SAK KVAL.

Registrering & Legalitet

Enheden varetager opgaver i forbindelse med tilmelding/afmelding til eksamen og undervisning og vejleder om brug af student-selvbetjening samt er behjælpelig med spørgsmål om eksamensudskrifter, 1. årsprøven, dispensation og andre eksamensrelaterede spørgsmål. Enheden udfører endvidere matrikelopgaver, fx i forbindelse med orlov, ophør, studieskift, m.m.

Enheden varetager endvidere opgaver i forhold til uddannelsesjura, herunder sager om eksamensuregelmæssigheder, og uddannelsesjuridisk regelsamling.

SDU International

Enheden varetager internationalisering af uddannelsesområdet og opgaver i forhold til internationale studerende, herunder samarbejdsaftaler og netværk med udenlandske universiteter, internationale fællesuddannelser, optagelse af exchange og gæstestuderende, indgår i drift samarbejde med Optag om adgang for udenlandske studerende, udgående studentermobilitet, og Teacher & Staff exchange.

Optag

Enheden varetager information og vejledning om optagelse af studerende via KOT (bachelor) og UKOT, optagelse af studerende til kandidatuddannelser og internationale Full Degree studerende. Desuden varetager enheden optagelse af studerende på efter-/videreuddannelsesaktiviteter.

VejledningsCentret

Enheden varetager opgaver i Studenterservicezonen samt administrerer forhold og vejleder vedrørende SU, SPS, eliteidrætsudøvere tilknyttet Syddansk Elite, samt generel vejledning.

Studieservice i campusbyerne

Studieservice i byerne varetager uddannelsesadministration i campusbyerne (Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg/Flensborg) i henhold til samarbejdsaftale med relevante fakulteter.


Under Studieservice hører også Studievalg Fyn.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies