Menu

Ti spørgsmål til dig som skal vælge tilvalg eller kandidat

Din studiefortid

1. Hvad er dine erfaringer med at studere?

Du har allerede lært en masse på universitetet. Beskriv de ting du har lært, og de kompetencer du har fået. Fremhæv det som du har været særligt glad for ved dine studier hidtil. Hvad har du været god til? Hvad har engageret dig? Her kan du både fokusere på specifikke vidensområder eller konkrete kurser, men se også på hvad du er god til generelt. Er det at analysere i dybden eller at se det brede perspektiv? Osv.

2. Hvad brænder du for?

Beskriv situationer hvor du har været begejstret, motiveret og hvor du virkelig brændte for noget. Det kan være situationer både fra studierne, job og eller andre aktiviteter. Skriv eksemplerne op, og se om ikke der tegner sig en rød tråd. Suppler eventuelt listen med eksempler på situationer, som har drænet dig for motivation.

3. Hvordan arbejder du bedst?

Du har nu været studerende i et stykke tid, og du er blevet mere bevidst om, hvordan du arbejder bedst. Prøv at skrive ned, hvad der har betydning for, at du trives i en undervisnings- eller studiesituation. Kan du bedst lide den klassiske forelæsning eller skal du helst inddrages aktivt? Lærer du bedst når du sidder alene med bøgerne eller skal du have sparring i en gruppe, for at din viden sidder fast? Kan du lide konkrete cases eller abstrakte teorier?

 

Din studiefremtid

4. Hvad har din faglige interesse?

Hvilke fagområder har din største interesse? Tænk først på fagområderne specifikt, men brug også tid på at reflekterer over hvad det er, der interesserer dig ved disse fagområder. Måske er der en sammenhæng mellem dette punkt og punkterne 1-3?

5. Hvad vil du gerne opnå med din uddannelse?

Skriv ned, hvad du gerne vil opnå, lære, prøve, etc. i løbet af din uddannelse. Vil du gerne til udlandet? Vil du gerne i praktik? Vil du gerne blive god til at gå i dybden med en detalje, eller går du efter de bredere kompetencer? Hvordan kunne du tænke dig, at din faglige profil ser ud, når du er kandidat? Hvad vil du gerne kunne fortælle om dig selv til en jobsamtale? Med andre ord: Hvad vil du gerne være rigtig god til?

6. Hvordan ser dine karrieredrømme ud?

Her er en svær øvelse for mange studerende – men prøv alligevel. Hvordan kunne du tænke dig, at dit arbejdsliv kommer til at se ud? Hvad vil være spændende at lave? Hvilken type arbejdsplads er det, og hvad er din rolle? Og tænk bredt. Skriv helst tre til fem områder eller konkrete jobs, som du kunne se dig selv udfylde. Find inspiration i jobdatabaser eller på www.sdu.dk/karriere, hvor du i kandidatundersøgelserne kan se, hvilke karriereveje de tidligere kandidatårgange har valgt.

 

Dit valg lige nu

7. Prioriter!

Ovenfor har du beskrevet hvad du brænder for, hvordan du arbejder bedst og hvad du gerne vil opnå. Nu skal du prioritere.
Hvad skal din uddannelse rumme, for at du både kan opretholde en god motivation, studere det som interesserer dig, arbejde i læringsmæssige omgivelser der matcher dig, og opnå det du gerne vil? Hvad er must haves og hvad er nice to haves?

8. Hvad er dine muligheder?

Undersøg dine kombinationsmuligheder på www.sdu.dk/valgundervejs eller prøv den virtuelle vejleder DIVA på www.sdu.dk/diva. Lav en positivliste med uddannelser, som umiddelbart vækker din interesse og som ser ud til, at matche dine prioriteter.

9. Hvordan får du den information, du skal bruge for at vælge?

De uddannelser du har sat på positivlisten, skal du researche på. Læs disse uddannelsers hjemmeside og studieordning. Undersøg om der afholdes informationsmøder om uddannelserne. Opsøg evt. de faglige vejledere på disse uddannelser, og bed måske om at se litteraturlister. Forhør eventuelt om dine muligheder for, at kigge ind til en åben forelæsning. Husk, at tjekke op på alle de prioriteter, du har beskrevet ovenfor. Hvilke kompetencer giver uddannelsen dig? Hvordan er eksamensformerne? Hvordan undervises der? Hvordan fungerer det sociale? Kan man komme i praktik? Giver denne uddannelse dig det du efterspørger?

10. Hvad er de potentielle forhindringer?

Du har mange muligheder, men der er begrænsninger. Nogle uddannelser har fagspecifikke adgangskrav (f.eks. skal man dokumentere matematikkundskaber for at vælge tilvalg i samfundsfag, osv.). Enkelte uddannelser er meget populære og har adgangsbegrænsning (f.eks. tilvalg i journalistik). Andre uddannelser har meget svingende ansøgerantal og så er der risiko for, at de ikke oprettes i år. Derfor er det en god ide at vedlægge en prioriteringsliste, når du vælger tilvalg/kandidat. Kontakt VejledningsCentret eller den faglige vejleder for at høre nærmere herom.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies