Menu

Optaget på sundhedsvidenskab før 2005

Særligt for studerende på idræt og sundhed optaget før 2005

For dig der endnu ikke har afsluttet din bachelor
Hvis du påbegyndte din bachelor i idræt og sundhed før 2005, har du i nogle tilfælde mulighed for at følge den studiestruktur og studieordning, som var gældende, da du blev optaget. Du kan kontakte den faglige vejleder for at høre, om du kan færdiggøre din bachelor efter den gamle studieordning, eller om du skal skifte til den nye.

For dig der har afsluttet en 1-faglig bachelor i idræt og sundhed
Efter bacheloruddannelsen i idræt og sundhed har du på SDU følgende muligheder for valg af kandidatuddannelse:

  • 1-faglig kandidatuddannelse i idræt (cand. scient.)
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand. scient. san.)
  • Folkesundhedsvidenskab (cand. scient. san. publ.)
  • Kultur og formidling (cand. mag.)
  • It produktudvikling (cand. it.)

Ønsker du et tilvalg (sidefag) på din kandidatuddannelse?
Ønsker du at blive optaget på den gamle 2-faglige kandidatuddannelse i idræt og sundhed bestående af et tilvalg (sidefag) på enten 1½ eller 2 år og speciale, fx hvis du ønsker undervisningskompetence i et andet fag ud over idræt, skal du søge dispensation til optagelse på den gamle studieordning i studienævnet.

Du kan i princippet vælge et af følgende sidefag

  • naturvidenskabeligt sidefag (se dog nedenfor)
  • humanistisk sidefag (se dog nedenfor)
  • sidefag på et andet universitet
  • sidefag i udlandet

Men eftersom der ikke længere udbydes 1½-årige humanistiske og 2-årige naturvidenskabelige sidefag efter den gamle struktur, skal du også søge dispensation på det fakultet, der udbyder det pågældende tilvalg. Du skal søge om at få tilrettelagt et forløb svarende til de tilvalg, der nu udbydes, således at du opnår undervisningskompetence i sidefaget/tilvalget.

Samfundsfag udbydes på Syddansk Universitet ikke længere som sidefag efter den gamle struktur, så dette sidefag kan ikke indgå i en 2-faglig kandidatuddannelse efter den gamle struktur. Alternativt kan du enten sideløbende med eller efter din kandidatuddannelse supplere med et tilvalg i fx samfundsfag på tompladsordningen (betalingsuddannelse). Læs mere om at tage et ekstra tilvalg.

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for en 2-faglig kandidatuddannelse efter gammel struktur bestående af et humanistisk eller naturvidenskabeligt sidefag og speciale i idræt, kan du kontakte VejledningsCentret.

Husk at bacheloruddannelsen skal være helt afsluttet, før kandidatuddannelsen kan påbegyndes. Kun hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan universitetet dispensere fra kravet om, at bacheloruddannelsen skal være bestået, før du kan optages på en kandidatuddannelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies