Menu

Bachelorstruktur for idræt og sundhed

En bachelor i idræt og sundhed er normeret til 3 år, i alt 180 ECTS. Heraf udgør det centrale fag i idræt og sundhed 135 ECTS og tilvalget eller sidefaget 45 ECTS. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudium.

Efter det første studieår på Idræt og sundhed vælger du en af 3 studiepakker, som udgør undervisningen på 2. studieår:

 • Undervisning og formidling
 • Fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme
 • Idræt, innovation og entreprenørskab

Efter det andet studieår skal du vælge et tilvalg eller sidefag, som udgør det meste af 3. studieår.

 • Et tilvalg er et supplerende fag på 45 ECTS, der ligger på bacheloruddannelsen.
 • Et sidefag er et supplerende fag på minimum 90 ECTS, der ligger på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Hvis du vælger et sidefag, får du faglige kvalifikationer til at undervise i to fag i gymnasiet.

Du kan vælge imellem:

 • tilvalg i Fysisk aktivitet og sundhed - som kun er tilgængelig for idrætsstuderende
 • et humanistisk tilvalg/sidefag
 • et naturvidenskabeligt tilvalg/sidefag
 • et samfundsvidenskabeligt tilvalg/sidefag
 • tilvalg/sidefag på et andet universitet
 • tilvalg/sidefag i udlandet
 • individuelt tilrettelagt tilvalg

Efter en bacheloruddannelse i idræt og sundhed kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Bemærk at din bacheloruddannelse skal være helt afsluttet, før du kan optages på en kandidatuddannelse. Det er vigtigt at have dette for øje undervejs i din bacheloruddannelse, så du undgår at blive unødigt forsinket i din uddannelse. Læs om muligheden for dispensation.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies