Menu

Studerende på samfundsfag

BACHELORSTRUKTUR
En bacheloruddannelse i Samfundsfag er normeret til 3 år, i alt 180 ECTS.
60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudium.

Bacheloruddannelsen er opbygget således:

 • Samfundsfag, centralt fag, 135 ECTS
 • Tilvalg/sidefag 45 ECTS, placeret på 3. år

Bachelorprojektet (15 ECTS), der skrives i Samfundsfag, placeres normalt på 6. semester, men der kan søges om dispensation hos studienævnet, hvis det passer dårligt sammen med strukturen på tilvalget eller sidefaget. 

 • Et tilvalg er et supplerende fag på 45 ECTS, der ligger på bacheloruddannelsen.
 • Et sidefag er et supplerende fag på minimum 90 ECTS, der ligger på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Hvis du vælger et sidefag, får du faglige kvalifikationer til at undervise i to fag i gymnasiet.

Du kan vælge et af følgende tilvalg/sidefag:

 • humanistisk tilvalg/sidefag
 • Idræt og sundhed
 • naturvidenskabeligt sidefag
 • Psykologi
 • samfundsvidenskabeligt tilvalg/sidefag
 • tilvalg/sidefag på et andet universitet
 • tilvalg/sidefag i udlandet
 • individuelt tilrettelagt tilvalg

Prøv det it-baserede kombinationsmulighedsværktøj DIVA www.sdu.dk/diva for at se dine kombinationsmuligheder.

Individuelt tilrettelagt tilvalg
Du har mulighed for selv at sammensætte et tilvalg. Et individuelt tilrettelagt tilvalg skal godkendes af studienævnet og kan også tages på kandidatniveau, hvis studieordning, lovgivning m.v. muliggør dette. Vi anbefaler dig at kontakte den faglige vejleder med hensyn til tilrettelæggelsen af dit studieforløb. Vær opmærksom på at der ved individuelt tilrettelagte studieforløb ikke tages hensyn til eventuelle skemaoverlap.

Efter en bachelor kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Bemærk, at din bachelor som udgangspunkt skal være afsluttet, før du kan optages på en kandidatuddannelse. Det er vigtigt at have dette for øje undervejs i din bacheloruddannelse, så du undgår at blive unødigt forsinket i din uddannelse.

Optaget på Statskundskab/samfundsfag før 2012
Er du optaget på Statskundskab/samfundsfag før 2012, er du i første omgang optaget på den 3-årige bacheloruddannelse. Efter de første 3 semestre på bacheloruddannelsen vælger du, om du vil fortsætte med udelukkende at læse statskundskab, eller om du vil kombinere Samfundsfag med et andet fag (tilvalg/sidefag).

Du kan med andre ord vælge mellem følgende bacheloruddannelser inden for Statskundskab/samfundsfag:

 • Bachelor i Statskundskab, dvs. Statskundskab i alle 3 år (180 ECTS)
 • Bachelor i Samfundsfag som centralt fag (135 ECTS) kombineret med et tilvalg/sidefag (45 ECTS) placeret på 3. år

KANDIDATSTRUKTUREN
Kandidatuddannelsen har et omfang af 2 år, i alt 120 ECTS, evt. 2½ år (150 ECTS) med studietidsforlængelse (se nedenfor).

Du kan vælge mellem følgende kandidatuddannelser:

 • 1-faglig kandidatuddannelse i Statskundskab (kun hvis du er 1-faglig bachelor i Statskundskab) – cand. scient. pol.
 • 2-faglig kandidatuddannelse hvor du fortsætter med dit sidefag og Samfundsfag (kun hvis du har haft sidefag i din bacheloruddannelse) – cand. soc.
 • 1-faglig kandidatuddannelse i et andet fagområde.

2-faglig kandidatuddannelse (Samfundsfag og sidefag)
På den 2-faglige kandidatuddannelse fortsætter du med det sidefag, du havde på din bacheloruddannelse. Du kan kun vælge denne kandidatuddannelse, hvis dit sidefag enten er gymnasierettet eller individuelt tilrettelagt, da kun de gymnasierettede sidefag og det individuelt tilrettelagte (se ovenfor) kan videreføres på kandidatniveau. Ønsker du undervisningskompetence i gymnasiet, skal du have sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau.

En 2-faglig kandidatuddannelse med sidefag inden for samfundsvidenskab består af:

 • Centralt fag i samfundsfag - 75 ECTS
 • Sidefag - 45 ECTS

Studietidsforlængelse
Er dit sidefag uden for samfundsvidenskab, bliver kandidatdelen af sidefaget forlænget med 30 ECTS til i alt 75 ECTS.

En 2-faglig kandidatuddannelse med sidefag uden for samfundsvidenskab bliver derfor på i alt 150 ECTS (2½ år):

 • Centralt fag i samfundsfag - 75 ECTS
 • Sidefag - 75 ECTS

Denne studietidsforlængelse på 30 ECTS er SU-berettiget.

1-faglig kandidatuddannelse i et andet fagområde
Efter en bachelor i Samfundsfag kombineret med et tilvalg/sidefag kan du desuden optages på en kandidatuddannelse i et andet fagområde, dvs. en kandidatuddannelse som flere forskellige bacheloruddannelser giver adgang til. Det afsluttende speciale skrives i det pågældende fagområde og ikke som ellers i Samfundsfag.

Afhængigt af hvilket tilvalg/sidefag, du har på din bacheloruddannelse, kan du på Syddansk Universitet bl.a. vælge mellem følgende kandidatuddannelser:

 • Amerikanske studier
 • Europæiske studier
 • International sikkerhed og folkeret
 • It produktudvikling
 • Journalistik (afventer godkendelse)
 • Mellemøststudier
 • Miljø og ressource management

Se hvilke kandidatuddannelser din bachelor giver adgang til på DIVA- Dine valg undervejs.

Valg undervejs på Samfundsfag

Tilvalg/sidefag

Optagelse på tilvalg/sidefag og kandidat

Om tiden efter studierne

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies