Menu

Bachelorstruktur for Naturvidenskab

En bacheloruddannelse er normeret til 3 år, i alt 180 ECTS. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudium.
Følgende naturvidenskabelige uddannelser har fælles studiestart på det naturvidenskabelige Førsteår:

 • Anvendt matematik
 • Biokemi og molekylær biologi
 • Biomedicin
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Nanobioscience

En del af de naturvidenskabelige bacheloruddannelser består af 2 fag – et centralt fag og et tilvalg eller sidefag uden for det centrale fag. Det centrale fag vælger du i løbet af det første år, hvis du er optaget på det naturvidenskabelige fælles førsteår. Hvis du blev optaget på Biologi, Datalogi eller Farmaceut gennem KOT, er dette fag dit centrale fag. Det centrale fag har et omfang af 135 ECTS, og tilvalget/sidefaget har et omfang af 45 ECTS, i alt 180 ECTS.

 • Et tilvalg er et supplerende fag på 45 ECTS, der ligger på bacheloruddannelsen.
 • Et sidefag er et supplerende fag på minimum 90 ECTS, der ligger på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Hvis du vælger et sidefag, får du faglige kvalifikationer til at undervise i to fag i gymnasiet.

Bacheloruddannelser uden tilvalg/sidefag
Læser du én af følgende bacheloruddannelser er de i sig selv flerfaglige, og du kan derfor ikke vælge et tilvalg eller sidefag:

 • Anvendt matematik
 • Biomedicin
 • Nanobioscience
 • Farmaceut

Bacheloruddannelser med tilvalg/sidefag
Følgende naturvidenskabelige bacheloruddannelser består altid af et centralt fag og et tilvalg eller sidefag uden for det centrale fag:

 • Biokemi og molekylær Biologi
 • Biologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik

Du læser tilvalget eller sidefaget parallelt med dit centrale fag fra og med det 2. år. Hvis du læser biologi, kan dit sidefag dog også ligge på det 3. år.

En bacheloruddannelse med tilvalg/sidefag ser sådan ud:

 • 1. år Fælles førsteår (60 ECTS)
 • 2. år Centralt fag (40 ECTS) + tilvalg/sidefag (20 ECTS)
 • 3. år Centralt fag (40 ECTS) + tilvalg/sidefag (25 ECTS)

Bachelorprojektet (10 eller 15 ECTS) i det centrale fag er placeret på 3. studieår.

Du kan vælge en lang række tilvalg/sidefag både inden og uden for naturvidenskab. "DIVA - dine valg undervejs" er et it-baseret kombinationsmulighedsværktøj, som viser dig dine kombinationmuligheder på SDU.

Biokemi og molekylær biologi kan dog kun kombineres med et særligt tilvalg i kemi. Du kan se hvilke tilvalg/sidefag, der er knyttet til dit centrale fag, ved at læse om tilvalgs- og sidefagsmuligheder under dit centrale fag i uddannelsesoversigten

Vælger du at kombinere dit naturvidenskabelige centrale fag med et ikke-naturvidenskabeligt tilvalg/sidefag, eller vælger du at kombinere to naturvidenskabelige fag, der ikke allerede har et anbefalet studieforløb, anbefaler vi dig at kontakte studievejlederne på naturvidenskab med hensyn til tilrettelæggelsen af dit studieforløb.

Hvis du vil kombinere et naturvidenskabeligt centralt fag med et tilvalg/sidefag fra et andet fakultet, fra et andet universitet eller fra udlandet, skal det godkendes af Det Naturvidenskabelige Studienævn.

Hvis du ønsker at kombinere med et tilvalg/sidefag på humaniora, skal du kontakte den faglige vejleder for det humanistiske fag for at få vejledning om, hvordan et humanistisk tilvalg/sidefag kan indgå i en naturvidenskabelig bachelor. For nogle tilvalg/sidefag er der udarbejdet forløbsmodeller, så det humanistiske tilvalg/sidefag kan indpasses i den naturvidenskabelige uddannelsesstruktur.

Du henvender dig herefter til studienævnssekretariatet (eller studievejlederne) for naturvidenskab for at få studieelementerne godkendt i studienævnet, hvorefter du kan søge optagelse på det pågældende tilvalg/sidefag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies