Menu

Kandidatstruktur på Humaniora

Efter en bacheloruddannelse kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Bemærk at din bacheloruddannelse skal være helt afsluttet, før du kan optages på en kandidatuddannelse. Det er vigtigt at have dette for øje undervejs i din bacheloruddannelse, så du undgår at blive unødigt forsinket i din uddannelse.

Kandidatuddannelsen har et omfang af 2 år, i alt 120 ECTS, dog 2½ år (150 ECTS) hvis sidefaget er ikke-humanistisk. Kandidatspecialet afslutter altid uddannelsen.

Du kan vælge imellem følgende kandidatuddannelser

  • 2-faglig kandidatuddannelse bestående af 70-75 ECTS centralt fag og 50-75 ECTS sidefag (se nedenfor).
  • 1-faglig kandidatuddannelse i dit centrale fag
  • 1-faglig kandidatuddannelse i et andet fag

2-faglig kandidatuddannelse (centralt fag og sidefag) - gymnasiemodellen
Denne uddannelse består af en fortsættelse af både dit centrale fag og dit bachelorsidefag. Kun de gymnasierelevante centrale fag udbydes som 2-faglige kandidatuddannelser. Dvs. at kun de gymnasierettede fag kan kombineres med et fuldt sidefag på 95 ECTS.

Kandidatsidefagets størrelse afhænger af, om du har valgt et humanistisk sidefag (50 ECTS) eller et sidefag fra et andet fakultet (naturvidenskab, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab - 75 ECTS). Er dit sidefag fra et andet fakultet, vil den del af det, der ligger på kandidatuddannelsen, nemlig blive forlænget med 30 ECTS. Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget. Læs mere om hvordan du konkret skal forholde dig, hvis du har et ikke-humanistisk sidefag.

1-faglig kandidatuddannelse (centralt fag)
Efter din bacheloruddannelse kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse i dit centrale fag. Din kandidatuddannelse vil således bestå af 120 ECTS i dit centrale fag.
Med en 1-faglig kandidatuddannelse vil du kun opnå faglig kompetence til undervisning i de gymnasiale uddannelser i ét fag.

Følgende centrale fag udbydes ikke som 1-faglige kandidatuddannelser

  • oldtidskundskab
  • spanske og spanskamerikanske studier 

1-faglig kandidatuddannelse i et andet fag
Efter en bacheloruddannelse kan du, afhængigt af sammensætningen af din bacheloruddannelse, optages på en kandidatuddannelse i et andet fag, fx mellemøststudier eller kultur og formidling. Således kan du med et tilvalg i fx filosofi, litteraturvidenskab eller medievidenskab få adgang til de tilsvarende kandidatuddannelser.

Læs under adgangskrav ved de enkelte kandidatuddannelser for at se, om din bacheloruddannelse giver adgang. Eller prøv det it-baserede kombinationsmulighedsværktøj DIVA.

Det afsluttende speciale skrives i det pågældende fagområde og ikke som ellers i dit centrale fag, og kandidatuddannelsen giver dig fx titlen cand. mag. i amerikanske studier eller kultur og formidling, cand. public. (journalistik) eller cand. it. i webkommunikation.

Særligt for studerende med centralt fag i amerikanske studier eller litteraturvidenskab
Amerikanske studier og litteraturvidenskab findes på Syddansk Universitet kun som 1-faglige kandidatuddannelser. Det betyder, at du kun har mulighed for det obligatoriske tilvalg/sidefag på bacheloruddannelsen og således ikke kan fortsætte på den del af sidefaget, der er på kandidatniveau.

Særligt for studerende med centralt fag i oldtidskundskab samt spanske og spanskamerikanske studier
Oldtidskundskab samt spanske og spanskamerikanske studier findes på Syddansk Universitet kun som 2-faglige kandidatuddannelser.
Det betyder, at du kun kan blive cand. mag. i disse centrale fag, hvis du har valgt et gymnasierettet sidefag. Vælger du et ikke-gymnasierettet tilvalg på din bacheloruddannelse, fx skrivekunst eller organisatorisk kommunikation, kan du kun optages på en kandidatuddannelse i et andet fag, fx webkommunikation, international virksomhedskommunikation eller kultur og formidling, og ikke på din egen naturlige overbygning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies