Menu

Humaniorastuderende optaget før 2005

Hvis du blev optaget i 2005 eller senere, følger du helt automatisk den nye struktur og behøver derfor ikke læse det følgende.

I den nye struktur består bacheloruddannelsen af et centralt fag på 135 ECTS og et tilvalg eller sidefag (gymnasierettet) på 45 ECTS, som er obligatorisk på bacheloruddannelsens 3. år. Ønsker du mulighed for undervisningskompetence i gymnasiet, skal du fortsætte med sidefaget på kandidatuddannelsen, i alt 95 ECTS for et humanistisk tilvalg. Sidefag far andre områder (fakulteter) eller universiteter kan have en anden ECTS-vægtning. For at kunne tage den del af sidefaget, der ligger på kandidatuddannelsen, skal du have taget den del, der ligger på bacheloruddannelsen (de 45 ECTS), dvs. at du skal have fulgt den nye bachelorstruktur.

FOR DIG, DER ENDNU IKKE HAR AFSLUTTET DIN BACHELORUDDANNELSE:
Du har følgende 3 valgmuligheder:

1: Overgå til den nye studiestruktur (se hvordan nedenfor) Efter en bachelor med den nye struktur med et tilvalg eller sidefag på 45 ECTS har du følgende muligheder for kandidatuddannelse:

  • 2-faglig kandidatuddannelse i dit centrale fag (70 ECTS) og dit sidefag (50 ECTS, evt. 45 eller 75 ECTS for tilvalg uden for humaniora) – gymnasiemodellen.
  • 1-faglig kandidatuddannelse i dit centrale fag (udbydes ikke i spanske og spanskamerikanske studier eller oldtidskundskab)
  • 1-faglig kandidatuddannelse i et andet fag, fx kultur og formidling eller webkommunikation.

2: Færdiggøre den 1-faglige bachelor som du allerede er indskrevet på. Der udbydes ikke længere undervisning i 3. år af en 1-faglig bacheloruddannelse (overbygning).

Efter en 1-faglig bachelor kan du fortsætte på en af følgende kandidatuddannelser:

  • 1-faglig kandidatuddannelse i dit hovedfag (centrale fag) – udbydes ikke i spanske og spanskamerikanske studier eller oldtidskundskab. Fransk udbydes ikke længere. 
  • 1-faglig kandidatuddannelse i et andet fag, fx kultur og formidling eller webkommunikation

Du har således endnu mulighed for at afslutte den 1-faglige bachelor, som du påbegyndte før 2005, men dine valgmuligheder indskrænkes derved, idet du ikke længere har mulighed for at placere et sidefag på kandidatuddannelsen.
Hvis du læser litteraturvidenskab, gælder andre regler. Kontakt VejledningsCentret for at høre om dine muligheder.

3: Alternative muligheder via tompladsordningen
Med en 1-faglig bacheloruddannelse kan du fremover kun optages på en 1-faglig kandidatuddannelse (dog ikke på spanske og spanskamerikanske studier eller oldtidskundskab – se nedenfor).
Du har dog mulighed for at blive optaget på de nye 2-faglige kandidatuddannelser, hvis du supplerer din 1-faglige bachelor med bachelordelen af et sidefag (de første 45 ECTS) på tompladsordningen. Herefter vil du opfylde adgangskravene for at kunne blive optaget på den 2-faglige kandidatuddannelse med den nye struktur, hvor du kan tage de sidste 50 ECTS af sidefaget. Kontakt evt.VejledningsCentret for at nærmere høre om denne mulighed.

Hvis du har en 2-faglig bachelor efter gammel struktur (2 år bachelorgrundfag og 1 år sidefag), har du følgende muligheder

  • 1-faglig kandidatuddannelse i dit centrale fag (hovedfag)
  • 1-faglig kandidatuddannelse i et andet fag, fx kultur og formidling eller webkommunikation
  • 2-faglig kandidatuddannelse hvis du før optagelse på kandidatuddannelsen supplerer med 15 ECTS i dit centrale fag på tompladsordningen

Der udbydes ikke længere undervisning på det 3. år af en 1-faglig bacheloruddannelse. Hvis du allerede er indskrevet på det 3. år af en 1-faglig bacheloruddannelse, kan du fortsætte på uddannelsen, så længe der udbydes eksamen i fagene. Kontakt den faglige vejleder herom.

Særligt for studerende med hovedfag i fransk, spansk og klassiske studier
Fransk udbydes ikke længere. Spanske og spanskamerikanske studier ;samt klassiske studier (nu Oldtidskundskab) udbydes på Syddansk Universitet kun som 2-faglige kandidatuddannelser. Dette betyder, at du kun kan blive cand. mag. i ét af disse hovedfag (centrale fag), hvis du er overgået til den nye studiestruktur og har valgt et gymnasierettet sidefag, da kun de gymnasierettede sidefag udbydes på kandidatniveau.

Er du 1-faglig bachelor i fransk, spansk eller klassiske studier, kan du ikke optages på kandidatuddannelsen i dit hovedfag (centrale fag), men derimod på en af de 1-faglige kandidatuddannelser i et andet fag, fx webkommunikation, international virksomhedskommunikation eller kultur og formidling.

Hvis du ønsker gymnasiemodellen, altså undervisningskompetence i to fag, skal du vælge et gymnasierettet sidefag.
Hvis du på din bacheloruddannelse søger optagelse på et 45 ECTS tilvalg/sidefag, vil du automatisk overgå til en overgangsstudieordning, hvor du ud over tilvalget skal have yderligere 15 ECTS i dit centrale fag (hovedfag). Hvad disse 15 ECTS består af, fremgår af den pågældende overgangsstudieordning. Kontakt evt. din faglige vejleder.
Med en bacheloruddannelse efter den nye struktur har du alle valgmuligheder mht. kandidatuddannelser, dvs. både 1-faglig og 2-faglig kandidatuddannelse, såfremt de tilbydes.

Overgang fra bachelor til kandidat
Bacheloruddannelsen skal som udgangspunkt være helt afsluttet, før kandidatuddannelsen kan påbegyndes.
Du kan læse mere om muligheden for at søge dispensation.

FOR DIG, DER ENDNU IKKE HAR AFSLUTTET DIN KANDIDATUDDANNELSE
Du har lov til at færdiggøre din kandidatuddannelse efter den studieordning, du blev optaget på før 2005, fx med et 1-årigt eller 1½-årigt sidefag, men du har ingen garanti for, at der stadig udbydes undervisning i de gamle sidefag. Du kan evt. følge undervisningen for tilvalg, men skal gå til eksamen efter studieordningen for sidefag. Dette gælder også, hvis du fx fortryder dit valg af sidefag og ønsker et andet i stedet.
Eksamen på de gamle 1½-årige humanistiske sidefag afholdtes sidste gang ved sommereksamen 2009.
Eksamen på de gamle 1- eller 2-faglige kandidatuddannelser afholdtes sidste gang ved sommereksamen 2010 og på magisterkonferensen sidste gang i 2012.
Du anbefales at søge vejledning i VejledningsCentret eller hos den faglige vejleder for at høre om dine muligheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies