Menu

Bachelorstruktur på Humaniora - bacheloruddannelser med tilvalg/sidefag

En to-faglig bacheloruddannelse består af et centralt fag og et tilvalg/sidefag. Det centrale fag er det fag, du blev optaget på gennem KOT, og det andet fag, tilvalget eller sidefaget, begynder du først på det 3. år, dvs. at du vælger det i løbet af det andet studieår.

Ønsker du en uddannelse rettet mod undervisning på de gymnasiale uddannelser, skal du vælge et gymnasierettet sidefag, som du kan fortsætte med på kandidatuddannelsen. Tilvalg findes kun på bachelorniveau.

En bacheloruddannelse er normeret til 3 år, i alt 180 ECTS. Det centrale fag har et omfang på 135 ECTS, og tilvalget/sidefaget har et omfang på 45 ECTS, i alt 180 ECTS. 60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudium.

En humanistisk bacheloruddannelse med tilvalg/sidefag ser derfor sådan ud 

 1. år Centralt fag (60 ECTS)
 2. år Centralt fag (60 ECTS)
 3. år Centralt fag (BA-projekt 15 ECTS)+ Tilvalg/sidefag (45 ECTS)

Bachelorprojektet, som skrives i dit centrale fag, er placeret på uddannelsens 5. semester.

Du kan vælge imellem følgende tilvalg/sidefag (de 45 ECTS) (se uddannelsesoversigten)

Følgende humanistiske centrale fag skal kombineres med et tilvalg/sidefag på bachelorniveau

Humanistiske bacheloruddannelser uden tilvalg/sidefag

 • Audiologi
 • BA int./SPRØK
 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation (optaget 2013 og senere)
 • Designkultur
 • Designkultur og økonomi
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
 • Interkulturel pædagogik og arabisk
 • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
 • International virksomhedskommunikation (alle)
 • Logopædi
 • Negot-uddannelserne (alle)
 • Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation
 • Pædagogisk audiologi

Læs mere i afsnittet Bachelorstruktur - bacheloruddannelser uden tilvalg/sidefag

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies