Menu

Undervisningskompetence og pædagogikum

Det almene gymnasium/hf

For at opnå fastansættelse i det almene gymnasium (stx) eller hf vil det næsten altid være et krav, at du har undervisningskompetence i mindst 2 fag.

Faglig kompetence

For at opnå undervisningskompetence kræves både faglig og pædagogisk kompetence. For at opnå faglig kompetence skal du have afsluttet en kandidatuddannelse, inkl. speciale, i et undervisningsfag, og dit tilvalg skal have et omfang af 90 eller 95 ECTS, evt. 120 ECTS hvis det er fra et andet fakultet end dit centrale fag. Se under de enkelte tilvalg, hvilke der giver faglig kompetence og i hvilke fag. Hvis du har en anden uddannelse, fx civilingeniør, eller en anden fagkombination end de gymnasierettede fag, er det rektor for det pågældende gymnasium, som vurderer, om du har den faglige kompetence til undervisning i det pågældende fag.

Pædagogisk kompetence

For at opnå pædagogisk kompetence kræves der ud over den faglige kompetence også pædagogikum. Pædagogikum opnås ved at gennemføre 1-2-årige lønnede uddannelsesstillinger, der kan søges hvert forår. Kandidaterne skal normalt gennemføre en faglig supplering i tilvalget og undervise i egne klasser samt gennemføre og bestå en praktisk og teoretisk uddannelse i gymnasiepædagogik.

De kandidater, der ansøger om pædagogikum, bliver ansat på det enkelte gymnasium. Alle ledige uddannelsesstillinger bliver bl.a. slået op på www.gymnasiejob.dk, og stillingerne skal søges via en standardformular, der også kan findes på ovennævnte adresse. Oplysninger om pædagogikum kan findes hos Gymnasieskolernes Lærerforening.

Handelsgymnasiet og teknisk gymnasium

Undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser på handelsskoler (hhx) og tekniske skoler (htx) kræver som hovedregel uddannelse på kandidatniveau (cand. mag., cand. scient., cand. polyt., cand. merc., cand. ling. merc. etc.), evt. suppleret med erhvervserfaring. I de enkelte undervisningsfag kræves mindst tilvalgsniveau (90 ECTS).

Senest 2 år efter din ansættelse på en erhvervsskole skal du bestå Pædagogikum (PG – Pædagogisk grunduddannelse for lærere ved erhvervsskoler og AMU-centre). Pædagogikum strækker sig over 3 semestre og består af en vekselvirkning mellem teori og praksis. Den praktiske del foregår på den skole, hvor du er ansat, og den teoretiske del foregår ved DEL, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Pædagogikum til erhvervsskolerne kvalificerer også til undervisning på fx korte videregående uddannelser, landbrugsskoler og AMU-centre. Er du interesseret i at vide mere om pædagogikum på erhvervsskolerne, kan du finde yderligere information hos Undervisningsministeriet og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Vikariater

Du skal være opmærksom på, at du godt kan ansættes som vikar for en kortere eller længere periode på et gymnasium/hf, et handelsgymnasium eller et teknisk gymnasium uden pædagogikum. Du finder ledige vikariater på www.gymnasiejob.dk og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisning andre steder

Ud over undervisning på de gymnasiale uddannelser kan du med en kandidatgrad fra universitetet også undervise på bl.a. seminarier, CVU’er, højskoler, universiteter og i private virksomheder, fx sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende. Det vil være op til den enkelte arbejdsgiver at afgøre, om du er fagligt kompetent til at undervise det pågældende sted.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies