Menu

Udlandsstipendium

Fra 2008 udvides mulighederne for uddannelsesstøtte til videregående uddannelser i udlandet. Udlandsstipendieordningen betyder, at studerende fra sommeren 2008 helt eller delvist kan få dækket den betaling eller studieafgift, som ofte opkræves for at studere i udlandet. Stipendiet kan højst svare til statstilskuddet til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Der kan gives op til to års udlandsstipendium i alt – til enten studieophold som led i en dansk uddannelse eller til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet. De to år kan også fordeles mellem disse.

Du kan få udlandsstipendium til studieafgift til videregående uddannelse i form af: 

  • meritgivende studieophold som led i en dansk uddannelse eller til
  • en hel uddannelse på kandidatniveau

Der er flere betingelser for at kunne modtage udlandsstipendium til studieophold, bl.a.

  • opholdet er forhåndsgodkendt til at give fuld merit i den danske uddannelse
  • ansøgeren skal være SU-berettiget
  • ansøgeren kan få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau, når uddannelsen er optaget på en såkaldt positivliste

Du kan få flere oplysninger om ordningen på hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte og på SDU’s hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies