Menu

Tilvalg i udland

Du har også mulighed for at tage et tilvalg i udlandet, enten helt eller delvist. Ligesom for tilvalg på et andet universitet i Danmark skal du følge det pågældende universitets regler for optagelse, herunder eventuelle tidsfrister. Et tilvalg i udlandet skal forhåndsgodkendes af studienævnet for dit centrale fag med henblik på meritoverførsel. Du skal endvidere sørge for at få studieordninger, fagbeskrivelser og pensumlister med tilbage til brug for den endelige meritvurdering i studienævnet.

Det kan i nogle tilfælde være svært at få passet et studieophold i udlandet ind på bacheloruddannelsens 3. år, hvor også bachelorprojektet i det centrale fag er placeret. Vær endvidere opmærksom på, at det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvornår det anbefales at indlægge et studieophold i udlandet. Kontakt den faglige vejleder/studievejlederen for dit centrale fag for at få vejledning om, hvornår det bedst passer ind i studieforløbet.

Et studieophold i udlandet skal altid planlægges og søges i meget god tid, ofte 1-1½ år i forvejen. Du kan enten søge et udlandsophold som udvekslingsstuderende eller arrangere et studieophold på egen hånd. Kontakt Det Internationale Kontor, som kan vejlede om studieophold i udlandet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies