Menu

Tilvalg/sidefag på et andet fakultet

Alle 2-faglige kandidatuddannelser bestående af et centralt fag og et sidefag fra hvert sit fakultet rettet mod undervisning i gymnasiet er fra 1. september 2010 forlænget med 30 ECTS på sidefaget, således at den normerede studietid for disse kandidatuddannelser er 2½ år (150 ECTS). Denne studietidsforlængelse er SU-berettiget.

Dette gælder dog ikke for en kandidatuddannelse med Idræt og sundhed som centralt fag og et naturvidenskabeligt sidefag. En kandidatuddannelse med denne fagkombination er på 120 ECTS. Du anbefales at tage kontakt til studievejlederne på naturvidenskab for at sikre, at denne kombination kan gennemføres.

Igangværende kandidatstuderende kan søge studienævnet om at blive overflyttet til de nye studieordninger.

Selv om et tilvalg eller sidefag har forskellig ECTS-vægtning på de forskellige fakulteter, kan du godt kombinere fag fra forskellige fakulteter. Se de særlige regler for dit fakultet.

Da bachelorprojektet er placeret forskelligt på de forskellige uddannelser, skal du i god tid planlægge dit bachelorprojekt, hvis du har tænkt dig at vælge et tilvalg eller sidefag fra et andet fakultet. Det kan nemlig i nogle tilfælde betyde, at du må tage fagene på tilvalget eller sidefaget i en lidt anden rækkefølge end den anbefalede.

Spørg den faglige vejleder/studievejlederen på tilvalget/sidefaget.

Hvis du kombinerer et naturvidenskabeligt centralt fag med et humanistisk tilvalg/sidefag, er der for sidefagene historie, filosofi, religion, dansk og tysk udarbejdet forløbsmodeller, således at disse humanistiske sidefag kan indpasses i den naturvidenskabelige uddannelsesstruktur.

Tilsvarende gælder for kombinationer af et humanistisk centralt fag og et naturvidenskabeligt sidefag i matematik, kemi og biologi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies