Menu

Tilvalg propædeutik

Tilvalg med propædeutik

I nogle humanistiske tilvalg (græsk, latin, oldtidskundskab og religion) indgår der propædeutik, det vil sige begyndersprogsundervisning for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Hvis du har græsk A, latin A eller russisk A fra gymnasiet, behøver du ikke følge propædeutikken i disse fag. Den propædeutiske sprogundervisning betyder som regel en studietidsforlængelse på 1-2 semestre, i nogle tilfælde mindre. Du kan søge ekstra SU til denne studietidsforlængelse, som ligger på bacheloruddannelsen. Du kan se under det enkelte tilvalg, hvornår propædeutikken skal påbegyndes.

Propædeutik og ekstra SU

Du har ret til SU til ekstra SU pga. den propædeutik, som indgår i dit centrale fag/ tilvalg på bacheloruddannelsen.
Antallet af ekstra klip afhænger af omfanget af propædeutikken. Hvis omfanget er 60 ECTS får du 12 ekstra klip, 30 ECTS giver 6 ekstra klip, og hvis omfanget er 10 ECTS, får du 2 ekstra klip.
Vi først se om du er berettiget til ekstra klip, når du har bestået den uddannelsesdel (central fag/ tilvalg), hvori propædeutikken indgår.
De ekstra propædeutikklip kan søges allerede på bacheloruddannelsen (hvis ovenstående forudsætning er opfyldt), hvis du har brug for klippene til at færdiggøre bacheloruddannelsen.
Hvis du ikke har brug for klippene, kan du vente med at søge dem til du læser på kandidatuddannelsen.
Du søger via minSU (søg SU/ tillæg af klip / andre særlige forhold).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies