Menu

Optagelse på tilvalg

Der er fri adgang til de fleste tilvalg, hvis du opfylder adgangskravene, med undtagelse af idræt, journalistik, medievidenskab og nordisk friluftsliv.

Normalt starter tilvalget 1. september. Hvis der er optag på andre tidspunkter, fremgår det af ansøgningsskemaet.

Ønsker du at starte på et tilvalg uden for det normale starttidspunkt, kan du kontakte den faglige vejleder for at høre om mulighederne herfor. Dog må du i givet fald være indstillet på at følge et ”skævt” studieforløb.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle tilvalg udbydes hvert år, og at oprettelsen af enkelte tilvalg kan være betinget af et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Dette kan du ligeledes se under de enkelte tilvalg.

Ansøgere fra andre universiteter skal vedlægge en forhåndsgodkendelse af tilvalget fra deres eget universitet. Du følger reglerne for studiestrukturen på dit eget universitet.

Ansøgningsskema finder du her - eller ved at klikke på "Indskrivning på tilvalg" i højre side .

Ansøgningsfristerne til studiestart 1. september er:

  • 15. marts – naturvidenskabelige tilvalg 
  • 15. april – tilvalg i Idræt og sundhed (optagelsesprøve i maj) 
  • 1. maj – tilvalg i journalistik (optagelsesprøve i juni) 
  • 15. maj - Nordisk friluftsliv 
  • 1. juni – øvrige tilvalg

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens vil blive imødekommet, hvis du opfylder adgangsbetingelserne, og hvis der er ledige pladser. Vi anbefaler dig dog altid at søge i god tid, for tilvalg med få ansøgere bliver kun oprettet, hvis der har været et tilstrækkeligt antal tilmeldinger ved ansøgningsfristen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies