Menu

Kandidatuddannelsens struktur

Bacheloruddannelsen skal være helt afsluttet, før kandidatuddannelsen kan påbegyndes. Der kan kun dispenseres fra denne bestemmelse under særlige omstændigheder af fx studiemæssig, personlig, social eller anden karakter.

En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse, dvs. 120 ECTS. Kandidatuddannelsen kan
enten være 2-faglig eller 1-faglig.

På en 2-faglig kandidatuddannelse fortsætter du med yderligere 45 eller 50 ECTS i dit tilvalg (evt. med en studietidsforlængelse på 30 ECTS) og 70 eller 75 ECTS i dit centrale fag. En 2-faglig kandidatuddannelse er med undtagelse af naturvidenskab kun mulig med de gymnasierettede tilvalg. Alle andre tilvalg udbydes kun som det obligatoriske bachelortilvalg på 45 ECTS.

På en 1-faglig kandidatuddannelse fortsætter du enten med dit centrale fag eller med et andet fag, dvs. en særligt tilrettelagt kandidatuddannelse, som ikke er en fortsættelse af én bestemt bacheloruddannelse. Ikke alle centrale fag udbyder en 1-faglig kandidatuddannelse.

Kandidatspecialet afslutter altid uddannelsen.

Du kan under beskrivelsen af studiestrukturen på dit fakultet se den nøjagtige opbygning og fordeling af centralt fag og tilvalg. Ligeledes kan du se, hvilke valgmuligheder du konkret har.

Du har endvidere mulighed for at tage en kandidatuddannelse helt eller delvist i udlandet og få et udlandsstipendium til hel eller delvis dækning af den undervisningsafgift, der ofte kræves på udenlandske universiteter. Læs mere om denne mulighed i afsnittet Kandidatuddannelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies