Menu

Gymnasiemodellen

For at få faglig kompetence til undervisning i det almene gymnasium og hf skal du have en kandidateksamen (inkl. speciale) i ét eller flere fag fra gymnasiets fagrække.

For at opnå fastansættelse vil det næsten altid være et krav, at du har undervisningskompetence i mindst to fag.

Hvis du vil have faglig kompetence i to fag, skal du ud over det obligatoriske tilvalg på bacheloruddannelsen have yderligere 45 eller 50 ECTS i dit tilvalg på kandidatuddannelsen. Din uddannelse vil således bestå af et centralt fag på 3½ år (205 eller 210 ECTS) og et tilvalg på 1½ år (90 eller 95 ECTS). Både det centrale fag og tilvalget skal være et gymnasierelevant fag.

Hvis du vælger at kombinere to fag fra hvert sit fakultet, fx et humanistisk centralt fag med et naturvidenskabeligt tilvalg eller et tilvalg i idræt eller samfundsfag, skal du som hovedregel regne med en studietidsforlængelse på 30 ECTS (SU-berettiget) på kandidatuddannelsen, dvs. et tilvalg på i alt 120 ECTS. Se under de enkelte tilvalg.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies