Menu

Bacheloruddannelsens struktur

Fra og med 1. september 2005 har alle bacheloruddannelser, med undtagelse af dem der er 2-faglige (se bacheloruddannelser uden mulighed for tilvalg), fået en fælles struktur, således at en bacheloruddannelse, med få undtagelser, altid består af to fag – et centralt fag og et tilvalg.

Det centrale fag er det fag, du blev optaget på gennem den Koordinerede Tilmelding (KOT). På naturvidenskab findes 4 optag. På et af optagene optages du på det naturvidenskabelige science-år, og det centrale fag påbegyndes først på andet studieår. På statskundskab/samfundsfag er der ligeledes fælles optag, hvor man først efter 3. semester vælger, om man vil have en 1-faglig bacheloruddannelse (statskundskab) eller en 2-faglig bacheloruddannelse (samfundsfag + tilvalg).

Det andet fag - tilvalget – er en del af bacheloruddannelsen og evt. også af kandidatuddannelsen, hvis du ønsker undervisningskompetence i forhold til de gymnasiale uddannelser.

Kun hvis dit centrale fag er et gymnasierettet fag, kan du tage både den del af tilvalget, der er på bachelorniveau, og den del, der er på kandidatniveau. De gymnasierettede tilvalg udbydes på både bachelor- og kandidatniveau; de ikke-gymnasierettede tilvalg udbydes med undtagelse af naturvidenskab kun på bachelorniveau.

Du starter på tilvalget enten i slutningen af det 1. studieår (naturvidenskab) eller efter det 2. studieår (humaniora, idræt og samfundsfag).
En bacheloruddannelse er normeret til 3 år, i alt 180 ECTS, idet 60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudium. ECTS er en forkortelse af European Credit Transfer System. Det centrale fag har et omfang af 135 ECTS og tilvalget et omfang af 45 ECTS.

Evt. propædeutisk sprogundervisning er placeret på bacheloruddannelsen og vil som regel betyde, at din bacheloruddannelse bliver forlænget svarende til propædeutikkens længde (½-1 år). Læs mere om propædeutik og SU senere i dette kapitel.

På det 3. år skriver du et bachelorprojekt som afslutning på det centrale fag. Bachelorprojektet ligger på enten 5. eller 6. semester afhængigt af hvilket fakultet, dit centrale fag hører under.

Er du optaget før 2005, kan du i kapitlet om særlige regler for dit fakultet læse om dine valgmuligheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies