Menu

Valg af vejleder

Valg af vejleder

Valg af opgavevejleder er meget vigtigt. Samspillet mellem dig og din vejleder skal være godt, for at resultatet af din opgave bliver godt. Særligt ved større opgaver så som BA-projekt og speciale skal du være kritisk og afsætte tid til at finde den rigtige vejleder. Der er meget forskel på vejledere, ganske som der er forskel på studerendes vejledningsbehov.

Fagligt fokus eller procesorientering

Nogle vejledere fokuserer udelukkende på det faglige indhold, men hvis du tror, at du har brug for en vejleder som kan hjælpe dig igennem selve arbejdsprocessen, bør du finde en vejleder som også er villig til at bruge tid på denne del af opgaveskrivningen.

Idé-katalysator eller idé-afgrænser

Nogle studerende har masser af ideer til vinkler og indhold til opgaven, men behøver en vejleder som kan hjælpe med at afgrænse og skabe struktur. Andre har brug for en vejleder som kan være en idé-katalysator og inspirator.

Hvad er dine behov

Du skal bruge tid på at overveje hvilken form for opgavevejledning du har behov for. Og husk: Den bedste vejleder er ikke per definition den underviser som "ved mest" om det område du vil beskæftige sig med. Mange studerende får rigtig god vejledning fra undervisere som kun har et begrænset kendskab på området.

Læs mere om opgavevejledning

I Studiemetroen kan du læse mere om hvilke forventninger du kan have til din opgavevejleder og hvordan du får mest ud af vejledningen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies