Menu

God akademisk praksis

Præcise kildehenvisninger
Når du skal skrive en akademisk opgave, er der en række krav vedr. akademisk redelighed, der skal være opfyldt. Blandt de vigtigste regler er, at du altid skal lave en kildehenvisning, når du bruger andres viden. Og kildehenvisningen skal være helt præcis.
Bag disse regler ligger bl.a. hensynet til ophavsmanden. Men også hensynet til din læser, der skal kunne følge dine spor og finde tilbage til den oprindelige kilde.

God citatskik
Så snart du bruger en andens viden, skal du lave en kildehenvisning! Det kan fx være, hvis du refererer, parafraserer eller citerer en andens tekst. I alle tilfælde gælder, at du klart og tydeligt skal angive start og slut og hvor teksten stammer fra.

Ved citater anbefales det, at det angives grafisk, at der er tale om et citat: Fx ved brug af citationstegn, kursiv eller ved længere citater en separat tekstblok.
De helt specifikke regler for, hvordan du angiver et citat og udformer den tilhørende litteraturliste, skal du tjekke på din egen uddannelse.

Overordnede principper for citering

  • Er der tale om et direkte citat, skal det markeres som sådan – fx med kursiv eller anførselstegn
  • Er det kun fakta eller argumentation, der hentes fra en anden tekst, sættes en note med præcis henvisning til de sider, argumentationen/fakta er hentet fra
  • Genbruger du af egne tidligere opgaver, skal de behandles som øvrigt kildemateriale ved direkte citering eller med henvisning til note samt fremgå af litteraturlisten
  • Henvises der til utrykt materiale, fx andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder det samme som ved direkte citering eller med henvisning til fodnote
  • Henvises der til eller citeres fra hjemmesider, behandles det som øvrigt materiale ved citering eller med angivelse af note i form af en URL-adresse

Om direkte citat skal du være opmærksom på at markere:

  • Hvis du indsætter et eller flere ord i citatet, skal det markeres – typisk i en firkantet parentes
  • Hvis du fjerner ord eller sætninger fra citatet, skal det markeres – typisk tre punktummer i en firkantet parentes
  • Hvis du oversætter citater fra et fremmedsprog eller normaliserer retskrivningen fra gamle danske former, skal det fremgå efter citatet – typisk i en parentes, hvor der står (Min oversættelse/Retskrivning moderniseret)

God notatteknik
En af de vigtigste forudsætninger for at kunne citere sine kilder korrekt, er en god notatteknik. Dvs. hver gang du finder/bruger en andens guldkorn skal du notere, hvor du har det fra: Hvilket værk er det fra – og på hvilken side står det.

Eksamenssnyd
Du kan blive indberettet for eksamenssnyd, også selv om du ikke har begået fejlen med vilje. Læs snyd på eksamenssiderne.

Med inspiration fra – og til videre læsning:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies