Menu

Specialeregler

Et speciale tager den tid, det er normeret til

Et speciale skal påbegyndes og afleveres inden for en tidsfrist, der svarer til den tid, specialet er normeret til. De fleste specialer er normeret til 30 ECTS. På naturvidenskab er der dog en del studerende, som skal skrive specialepå 60 ECTS, ligesom der også findes enkelte andre uddannelser, hvor specialet ikke normeres til 30 ECTS. Den tidsmæssige længde på specialet er fastlagt i din studieordning eller i specialekontrakten.

Specialekontrakt

Når du har fundet dig en specialevejleder (læs mere om valg af vejleder), skal du indgå en kontrakt. Når du indgår kontrakten, skal der i et samarbejde mellem dig og din kommende vejleder ske følgende:

  1. Du skal aflevere en problemformulering
  2. Der skal fastsættes en afleveringsfrist
  3. Der skal laves en plan for specialevejledning

Alle tre dele skal godkendes af studielederen.

Hvis ikke fristen overholdes

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, har du brugt et eksamensforsøg. Herefter udarbejdes en ændret opgaveformulering, som skal ligge inden for samme emneområde og samtidig får du en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis du ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan du få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Ved sygdom, barsel eller andre særlige omstændigheder

Hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer ud for en alvorlig personlig begivenhed, som giver en dokumenteret forringelse af dine muligheder for at overholde kontrakten, eller hvis du bliver far eller mor i kontraktperioden og ønsker at holde barsel, du behøver ikke at melde dig ud af studiet eller tage orlov, men skal henvende dig til universitetet ved at søge dispensation hos Registrering & Legalitet via SPOC, www.sdu.dk/spoc. (Undtaget herfra er studerende på Det Tekniske Fakultet, som skal søge eget Studienævn.) Husk dokumentation.
Du kan ikke tage orlov i kontraktperioden med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Klage over bedømmelsen

Hvis du ønsker at klage over din specialebedømmelse, skal du følge retningslinjerne som gælder for klage over eksamen (linker til eksamenssiderne).

Kend praksis på dit studium

Disse regler gælder for alle kandidatuddannelser på Syddansk Universitet. Men hvad angår de mere specifikke og praktiske forhold, er der stor forskel på de enkelte studiers praksisser. Du bør læse, hvad der står om speciale på "din uddannelse" på siden om information til studerende. Desuden bør du orientere dig på dit sekretariat eller hos den faglige vejleder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies