Menu

Jacobs specialehistorie

Jacob  havde ikke regnet med, at han skulle bruge lang tid på sit speciale om Tyrkiets forhold til EU. Men selv om han arbejdede hårdt, gik der mere end 1½ år inden han var klar til at aflevere. Det skyldtes dårlig planlægning og dårlige rutiner, fortæller han.

"Når det er med blandede følelser, at jeg kigger tilbage på mit specialeforløb, så skyldes det dét faktum, at processen, i stedet for halvt år, kom til vare 20 måneder. Forløbets længde vidner naturligvis om en proces som til tider kørte i tomgang, hvilket i sidste ende kan tilskrives dårlig planlægning og meget lidt anbefalelsesværdige arbejdsrutiner.

Kimen til problemerne blev lagt det første halve år. I stedet for at få skrevet noget lod jeg mig i starten dels lulle i søvn af, at der syntes uendeligt lang tid til afleveringsdatoen, og dels famlede jeg i blinde. Dvs. jeg havde ingen plan for, hvad der skulle være færdigskrevet til hvornår. Det betød, at der kunne gå uger med specialemæssige pindehuggerier som i sidste ende ikke førte til noget alligevel, eller hvor jeg ganske enkelt holdte fri.

Fra specialets start havde jeg en god og engageret vejleder som sikkert kunne have hjulpet mig videre, men problemet var, at jeg kun, hvis jeg husker ret, mødtes med ham 2-3 gange det første halve år. Den dårlige samvittighed over ikke at have produceret noget forbød mig simpelt hen at komme oftere, da vejledning i mit hoved kun var noget, man benyttede sig af, når processen gik godt, og tingene skred planmæssigt fremad.

Jeg er ret sikker på, at jeg kunne have fanget mange af problemerne i opløbet ved fra starten at have konsulteret nogle af de mange studieteknik-bøger som findes på markedet. Det gjorde jeg, da jeg efter det første halve år kunne konstatere, at der kun lå 10 færdigskrevne sider på min computer. Jeg fik jævnlige møder i stand med min vejleder. Samtidig fik jeg udarbejdet en ugeplan med realistiske delmål.

Et halvt år med dårlige arbejdsrutiner betød dog, at processen var knap så progressiv, som jeg havde håbet på. Der var stadig dage, hvor jeg redigerede sider ihjel eller ganske enkelt ikke fik skrevet noget. Men i forhold til det første halve år havde jeg nu nogle delmål og en ugeplan at falde tilbage på, når det nogle gange kørte skævt."

Jacobs råd til specialeskrivere:

  1. Lav kortsigtede planer allerede tidligt i forløbet.
  2. Brug din vejleder – især hvis du føler du er kørt af sporet
  3. Skriv før du føler dig klar.
  4. Gem redigeringen til sidst.
  5. Brug håndbøger om specialeskrivning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies