Menu

Skriveprocessen

På disse sider kan du læse om specialeprocessen. Teksten er skrevet af Maja Lucas, som er ekstern lektor og projektkoordinator for Akademisk Skriftlighed.

Det interessante problem

Det første, du skal gøre, er at finde et godt emne. Det skal være noget, du synes er perspektivrigt og spændende at udforske. Meget gerne fordi der er nogle underbelyste områder eller interessante problemstillinger.
Det er nemlig godt med det samme at tænke på, hvilke problemstillinger, emnet rummer – og derved hvilke muligheder, der er, for at du kan komme selvstændigt på bane. For det er det selvstændige, problemorienterede arbejde, der vurderes højest.

Skriv med det samme!

Det er også vigtigt, at du begynder at skrive så tidligt som muligt. Al skriveforskning viser, at hovedparten af din idéudvikling sker, når du sætter dig ned og formulerer dine tanker på skrift. Du kan så at sige ikke rumme det hele i hovedet, men bruger skriften for at få klarlagt dine idéer.
Det er, fordi underbevidstheden hos de fleste af os er ”klogere” end vores bevidsthed – vi ved simpelthen meget mere, end vi tror, vi ved! Sagt på en anden måde har vi som regel en intuitiv fornemmelse for stoffet og dets problemstillinger.

Skriv fleksibelt

Af samme grund er det vigtigt, at du er fleksibel i din skrivning – at du kan skrive på forskellige dele af specialet og skrive forskellig slags tekst. Du sidder måske og arbejder på teoriafsnittet og får pludselig en idé til konklusionen eller en analyse.
Så er tit mest hensigtsmæssigt at skrive videre på dette, eller i al fald at skrive dine idéer og indfald ned, i stedet for slavisk at arbejde dig gennem et afsnit ad gangen. En tommelfingerregel er, at du skal skrive på det afsnit, du føler, du kan skrive på. Tvang er aldrig befordrende for skrivningen.

At skrive er at omskrive

I forlængelse af dette skelner man mellem ”processkrivning” og ”produktskrivning”. Processkrivning er den skrivning, der er henvendt til dig selv og dit idéarbejde. Produktivskrivning drejer sig om den færdige tekst, og om hvordan du præsenterer dit stof for din læser. Det er godt at kunne skifte mellem disse to former for skrivning – at skiftevis arbejde på den endelige formulering og at skrive udkast, skitser, noter og løse idéer.

Så lærer du også, at ikke alt, hvad du skriver, behøver at være afrundet og færdigformuleret. Revideringsprocessen er nemlig en uomgængelig og meget stor del af det at skrive en akademisk opgave. Sat på spidsen: at skrive er at omskrive. Særligt i specialet, hvis længde gør det umuligt at skrive en færdig tekst med det samme.

Vejlederen som medspiller, ikke som dommer

Derfor skal du opfatte din vejleder som en medspiller, der kan hjælpe dig med at løfte din tekst. I stedet for en der skal rette, rose, nedvurdere eller kort sagt dømme dig! Du skal bruge din vejleder så tidligt som muligt i processen og med jævne mellemrum, ikke kun når du har et højglanspoleret kapitel færdigt. Husk at vejlederen er til for dig, ikke omvendt.

Hvis du har problemer i din skriveproces eller er gået helt i stå, er det en rigtig god idé at melde det ud til vejlederen. Og få gerne aftalt et møde, så vedkommende kan hjælpe dig. Det er ikke pinligt at have problemer med specialet – det er helt almindeligt.

Gode råd når du skal vælge specialevejleder.

Små bidder – og luft imellem!

Du kan også aftale at mødes regelmæssigt med din vejleder, fx hvert fjerde uge. Det kan være en god måde at holde dig selv ved ilden på. Under alle omstændigheder er det hensigtsmæssigt at opsætte små delmål for dig selv, frem for at tænke, at du om et halvt år skal have skrevet 90 sider. Planlæg hvor meget tid du skal bruge på det enkelte kapitel, og hvornår det skal være færdigt, så bliver processen meget mere overskuelig.

Og husk: hellere to timers arbejde om dagen end to måneders arbejde i døgndrift. Det er det langsomme, seje træk, der giver den bedste proces og det bedste resultat.

Husk også at holde fri fra specialet og at lave noget andet. Det styrker din koncentration og motivation. Mange har god gavn af at arbejde på bibliotekets læsesal eller på et specialekontor. Så har du fri, når du kommer hjem – og kan arbejde fokuseret undervejs!

Læs mere

Gode håndbøger om specialeskrivning og specialeprocessen.
Læs de personlige historier fra tidligere specialestuderende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies