Menu

Tjekliste: 10 gode råd

1. Opvarmning:

Kig i materiale om opgave-/specialeskrivning. Se fx bibliotekets sider med studietips.
Hvis du ikke allerede kender dit bibliotek godt, kan det også være en god idé at tjekke hvad de egl. kan byde på inden for dit emneområde.

2. Begrebsafklaring:

Det er vigtigt at have sit begrebsapparat på plads
Måske har du allerede fundet definitioner på de vigtigste begreber i dine lærebøger.
Hvis ikke, kan du orientere dig i de faglige encyklopædier og andre opslagsværker, som biblioteket stiller til rådighed. Ofte kan det også være nyttigt at stille forskellige begrebsdefinitioner over for hinanden. Det kan bl.a. være med til at præcisere din problemstilling.

3. Søg i flere omgange:

Du kan ikke regne med at finde alt relevant materiale i ét hug. Det kan være nyttigt at skifte mellem søgning, læsning, skrivning i en fortløbende proces. Du bliver klogere undervejs og skal sandsynligvis søge i flere omgange.
Måske finder du andre og bedre søgeord undervejs i processen og kan søge mere målrettet.

4. Brug god tid i starten:

I opstartsfasen kan det godt betale sig at bruge god tid til at afsøge, hvad der allerede er skrevet om emnet for dit speciale. Søg ret bredt og vær åben over for at der kan være andre vinkler på emnet end din egen. Men vær opmærksom på:
Er der skrevet rigtigt meget om dit emne, skal du måske finde en helt anden vinkel på emnet – eller finde på noget helt andet.
Er der skrevet så lidt om dit emne, at det bliver svært at indsamle materiale nok, kan det også være værd at overveje, om du skal finde et helt andet emneområde.

5. Udvid / indsnævr søgeresultaterne:

Får du alt for mange hits på dine søgninger kan du:

  • kombinere med flere ord (med og-operatoren)
  • bruge mere præcise søgeord
  • anvende søgeredskabernes muligheder for at afgrænse ift. tid, sprog, peer-reviewed-artikler (fagligt blåstemplede artikler), emneord etc.

Får du alt for få hits kan du:

  • trunkere (dvs. anvende et jokertegn (oftest * el. ?), der gør det ud for forskellige endelser eller begyndelser på et ord)
  • bruge mere overordnede termer
  • søge på flere synonymer på én gang (med eller-operatoren)

HUSK at tjekke hjælpefunktioner for at få yderligere konkrete tips til det enkelte søgeredskab
NB: Lad være med at spilde kostbar tid med at blive frustreret over åndssvage søgesystemer! Visse søgeredskaber er bare ikke intuitivt opbyggede. Få hjælp på biblioteket!

6. Orienter dig i søgeresultaterne:

Skim dig igennem de søgeresultater du får: Læs abstracts, noter og de emneord, de fleste poster er beriget med. Hvor relevante er de for din problemstilling?
Måske kan du også finde idéer til at søge på andre og måske mere præcise søgeord.

7. Indsamling af materiale:

Desværre er det (endnu) ikke alt materiale der er blevet digitaliseret. Derfor må du regne med at der kan være ventetid på visse materialer.
Eller der kan være specielle titler, som skal skaffes hjem fra udlandet.
Overvej hvordan du vil bruge din tid mens du venter:

  • Kan du gå i gang med en anden del af opgaven?
  • Er det overhovedet værd at vente? Eller kan det bedre betale sig selv at købe materialet? Eller kan du bruge noget andet materiale om samme emne?

8. Vurder det indsamlede materiale:

Orienter dig overordnet i materialet efterhånden som det tikker ind.
Kig fx i indholdsfortegnelser, bagsidetekst, forord og konklusioner.
Vurder dets relevans, pålidelighed og aktualitet ift din problemstilling.
Og endelig: er materialet fyldestgørende eller er du nødt til at prøve at finde andet/mere?

9. Sikkerhedstjek?

Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke har misset væsentlig information, kan du
booke en tid hos en af bibliotekets fagspecialister

10. STOP STOP STOP

På et tidspunkt må du sige stop. Informationssøgning kan hurtigt blive en tidssluger (og måske endda en overspringshandling), der forhindrer dig i at fokusere.
Du kan altid finde mere materiale og der bliver helt sikkert publiceret en spændende artikel om dit emne tre dage før du afleverer. Men du kan aldrig få alt med.
Og det er helt reelt, bare du husker at gøre rede for, hvordan du har vinklet emneområdet og hvilke afgrænsninger du har foretaget!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies