Menu

Akademisk redelighed

Præcise kildehenvisninger

Når du skal skrive speciale, er der en række krav vedr. akademisk redelighed, der skal være opfyldt. Blandt de vigtigste regler er, at du altid skal lave en kildehenvisning, når du bruger andres viden. Og kildehenvisningen skal være helt præcis.
Bag disse regler ligger bl.a. hensynet til ophavsmanden. Men også hensynet til din læser, der skal kunne følge dine spor og finde tilbage til den oprindelige kilde.

Følg disse grundregler for god citat- og notatteknik - så kan det ikke gå helt galt.

God citatskik
Så snart du bruger en andens viden, skal du lave en kildehenvisning! Det kan fx være hvis du refererer, parafraserer eller citerer en andens tekst. I alle tilfælde gælder, at du klart og tydeligt skal angive start og slut og hvor teksten stammer fra.

Ved citater anbefales det, at det angives grafisk, at der er tale om et citat: Fx ved brug af citationstegn, kursiv eller ved længere citater en separat tekstblok.
De helt specifikke regler for, hvordan du angiver et citat og udformer den tilhørende litteraturliste, skal du tjekke på din egen uddannelse.

Med inspiration fra – og til videre læsning:

God notatteknik
En af de vigtigste forudsætninger for at kunne citere sine kilder korrekt, er en god notatteknik. Dvs. hver gang du finder / bruger en andens guldkorn skal du notere, hvor du har det fra: Hvilket værk er det fra – og på hvilken side står det.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies