Menu

Ensomhed

Ensomhed

Kontakt til andre er en forudsætning for at kunne fungere og udvikle sig. Men det er naturligvis ganske individuelt i hvor høj grad man har behov for social kontakt. Men hvis dit behov for kontakt ikke dækkes tilstrækkeligt er der en fare for at du rammes af ensomhed.

Ensomhed kan opstå i alle livets faser og dermed også under studiet. Der findes dog nogle perioder og situationer, hvor du er særligt sårbar, f.eks.:

 • I begyndelsen af studiet, hvor du måske er flyttet til et nyt sted og skal til at skabe nye sociale kontakter.
 • Hvis du kommer bagud i studiet og ikke har mulighed for at følges med dine studiekammerater.
 • I specialeskrivningsperioden, hvor du ofte skal isolere dig med din opgave.
 • Ved tab, hvis du mister et familiemedlem eller din kæreste, eller hvis din bedste ven tager på udlandsophold eller flytter.
 • Ved social angst, hvor du, for at undgå sociale sammenhænge, som giver dig angst, isolerer dig.
 • Hvis du isolerer dig for meget med din kæreste.

Ensomhed og skyldfølelse

De mennesker som er populære og har mange venner er lette at få øje på. Men måske er dit liv ikke sådan, og du føler måske, at det er fordi ikke at du er en fiasko. Ensomhed bliver nemlig ofte fulgt op af skyldfølelse og man skammer sig over at man ikke formår at slå til socialt. Det bliver svært at tale med andre og derved kan ensomhedsfølelsen forværres. Vedvarende ensomhed kan føre til lavt selvværd og til nedtrykthed og depression. Lige såvel som selvværdsproblemer og nedtrykthed kan nedføre ensomhed.

Ensomhed og studieskift

Hvis man føler sig ensom i sin studietid, kan det være svært at gennemføre sit studie. Man kan nemt forledes til at tro, at problemerne løser sig, hvis man skifter studium og får nye studiekammerater. Men tænk dig grundigt om inden du springer fra studiet. Det er langt fra sikkert at et studieskift løser dine problemer. Hvis du har svært ved at se dig selv indgå i sociale sammenhænge på dit studie men faktisk er godt til freds med studiets faglige sider, bør du i stedet arbejde med din ensomhed med udgangspunkt i det liv som ikke knytter an til studiet.

Før du rammes af ensomhed

Du kan forebygge ensomhed ved at have et aktivt liv ud over studiet. Hvis ikke det sociale netværk lader sig etablere omkring dit studie, må du opsøge det aktivt andre steder. Du kan møde mennesker og danne dig et netværk gennem fritidsaktiviteter, så som idrætsaktiviteter, frivilligt socialt eller politisk arbejde, kulturelle eller studiefaglige foreninger.

Hvis du føler dig ensom

VejledningsCentret tilbyder dig en snak om din ensomhed. Vi kan give dig råd og vejledning i, hvordan du får styrket dit sociale netværk og hvordan du undgår at isolere dig.
I Studenterrådgivningen kan vi tilbyde samtaler, hvis ensomheden er så overvældende at det går ud over dit studium. Her kan vi hjælpe dig ved at se på baggrunden for din ensomhed og hjælpe dig til at få ændret det mønster, som fastholder dig i din ensomhed. Samtalerne kan foregå individuelt eller i gruppe med andre studerende, som også kender til problemet.

Gode råd

 • Få et helt liv: Det er socialt dårligt og kun tilsyneladende fagligt godt at kaste al din tid og energi på det faglige.
 • Engagér dig uden for studiet: Dyrk venner, fritidsinteresser, din kæreste og familie.
 • Lev ikke kun gennem kæresten: Venner er vigtige.
 • Bo socialt
 • Bryd ensomhedsfølelsen: Tag første skridt, og tal om det, selvom det er svært. Herefter er vejen banet for dit næste skridt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies