Menu

Barsel

På denne side finder du svar på følgende:

Hvad skal du gøre?
Hvor meget barsel kan du få?
Forsinkelsessamtale
SU
Barsel og din studiefremtid
Forvent at planen glipper
Barsel og dine socialrettigheder

Hvad skal du gøre?

Når du som studerende går på barsel, skal du gøre universitetet opmærksom på, at du i en periode enten ikke studerer, eller ønsker at studere på nedsat tid. Du behøver ikke at melde dig ud af studiet eller tage orlov, men skal henvende dig til universitetet ved at søge dispensation hos Registrering & Legalitet via SPOC, www.sdu.dk/spoc. (Undtaget herfra er studerende på Det Tekniske Fakultet, som skal søge eget Studienævn.) Med ansøgningen skal du fremsende vandrejournal eller tilsvarende.

Adoption sidestilles med barsel.

Dispensationsansøgningen i forbindelse med barsel inkluderer automatisk følgende regler, som derfor ikke skal søges om særskilt eller igennem dit Studienævn:

  • Studiestartsprøve
  • Førsteårsprøve
  • Afmelding af fag og/eller prøver
  • Studieaktivitet
  • Senest gennemførelse af studiet (tidsgrænser)

Til toppen 

Hvor meget barsel kan du få?

Moderen kan få dispensation for ovennævnte regler i 2 semestre regnet fra det semester, hvor fødslen finder sted.

Partneren kan få dispensation for ovennævnte regler i 1 semester regnet fra det semester, hvor fødslen finder sted, eller semestret efter at fødslen har fundet sted.

Såfremt der foreligger usædvanlige forhold udover ovennævnte forhold vil det være dit studienævn, der skal behandle eventuelle ansøgninger om yderligere dispensation. I den forbindelse tænkes både på evt. komplikationer i forbindelse med fødsel m.m. men også eventuelle problemer med at få tilpasset studieplanen i relation til helårsrutiner.

Hvis du ønsker at deltage i studieaktiviteter i de givne semester på nedsat studieaktivitetsniveau, kan du tilmelde dig de ønskede aktiviteter, idet du selv regulerer din studieaktivitet, indenfor de givne dispensationer.

Har du fået dispensation fra tidsfrister m.m. i forbindelse med barsel, vil du frit kunne afmelde dig eventuelle eksamener senest 2 uger før eksamen påbegyndes. Studerende ved det Tekniske Fakultet skal søge studienævnet om dispensation, såfremt man ønsker at afmelde sig igen.

Det anbefales at du tager kontakt til Vejledningscentret, hvis du er det mindste i tvivl om hvilke regler der gælder lige for dit vedkommende.

Til toppen 

Forsinkelsessamtale

Universitetet skal tilbyde en vejledningssamtale til forsinkede studerende. Du er velkommen til at tage imod samtalen, selv om din forsinkelse skyldes barsel. Du kan naturligvis også meddele, at din forsinkelse skyldes barsel, og i så fald skønnes du ikke at være i målgruppen for samtalerne.

SU

Husk også, at når du bliver forælder, kan du få tildelt ekstra SU-klip.

Kontakt SU-kontoret, hvis du er i tvivl om hvordan det foregår eller har andre spørgsmål vedrørende SU.

Til toppen

Barsel og din studiefremtid

Når du (eller din kæreste/kone) får fastsat en terminsdato, kan du kontakte en studievejleder eller din faglige vejleder, for at tale med vedkommende om dit fremtidige studieforløb.
Hvornår forestiller du dig at du vil gå fra studierne, og hvornår tror du, at du vende tilbage? Hvordan hænger dine ønsker sammen med dine studier og dit studiums fagudbud?
Det vil ofte give problemer, hvis du vender tilbage til studierne midt i et semester.

Forvent at planen glipper

Selvom du har planlagt et helt perfekt studieforløb op til og efter din barsel, så bør du være forberedt på at, graviditet og barsel sjældent forløber efter en fast skabelon. Måske tærer graviditeten mere på kræfterne end du troede. Måske føder du nogle uger tidligere end planlagt. Måske er dit barn ikke klar til at blive passet ude, så tidligt som du havde forestillet dig - eller måske er du ikke parat til at få dit barn passet. Det er helt i orden at lave en optimistisk studieplan. Mange studerende har gået til eksamen eller afleveret opgaver i de sidste uger eller dage af deres graviditet. Men hvis du lægger den slags planer, er det vigtigt at du mentalt indstiller dig på, at dine planer nemt kan gå fløjten. Både under graviditeten og når du er blevet forældre vil du mærke, at der kan være andet end din egen lyst og vilje som dikterer dine muligheder.

Barsel og dine socialrettigheder

Studenterrådgivningen har lavet en pjece som handler om dine sociale rettigheder som studerende på barsel.

Hent pjecen om barsel som pdf-fil.

Til toppen 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies