Menu

Udefra kommende legater og fonde

Ansøgninger til fondene indkaldes på forskellige tidspunkter i årets løb som regel ved opslag på Campustorvet i Odense.

Fondene bør først søges, når indkaldelse af ansøgninger har fundet sted. Der anvendes digital ansøgningsprocedure.

Konsul Axel Nielsens Mindelegat
Formål: Konsul Axel Nielsens Mindelegat yder bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være tilknyttet dansk erhvervsliv. Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgning: Legatet kan udelukkende søges online på www.axelnielsensmindelegat.dk.
Ansøgningsfrist typisk i marts måned.

Læge Else Mogensens Fond
Formål: Der uddeles et antal legatportioner til særligt kvalificerede, flittige og begavede unge studerende inden for læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved Syddansk Universitet – Odense og Kolding. Der tildeles ikke til studerende på de første to studieår.

Ansøgning: Indkaldelse af ansøgninger sker hvert år i december.

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat
Formål: At bidrage til Danmarks handelssamkvem med nye markeder ved at støtte studerende og unge handelsmænd M/K, der ønsker at gå nye veje for dansk eksport – især på vækstmarkeder. Ved bedømmelsen lægges stor vægt på begrundelsen for valg af studiested og land samt eksamensresultater. Der kan søges som støtte til:

  • at afholde studieafgifter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udlandsophold på (a) højt estimerede universiteter, (b) virksomheder, (c) danske innovationscentre, (d) ambassader og konsulater eller (e) andre relevante organisationer i udlandet af et halvt til et helt års varighed 
  • at gennemføre en hel PhD-, kandidat- eller masteruddannelse (fx MBA) i udlandet på højt estimerede universiteter i udlandet
  • at gennemføre et intensivt sprogkursus med relevans for studie- og/eller praktikopholdet 

    Ansøgning: Se opslag her. Kun legatets ansøgningsskema kan anvendes. Download her
    Ansøgningsskema sammen med motiveret ansøgning (max 1 side), budget, selvangivelse, karakterudskrift, dokumentation for forhåndsmerit, dokumentation for tilsagn om evt. praktik og dokumentation for fremmedsprog sendes til eksterne-legater@sdu.dk i én samlet pdf-fil.
    Ansøgningsfrist 1. maj 2017.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies