Menu

Syddansk Universitets Forskningsfond

Formål:

"At yde tilskud til universitetsformål, der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. ph.d.-studerende, post doc.'er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med ph.d.-studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges".

Ansøgninger:

Der indkaldes ansøgninger hvert år i oktober måned ved opslag på opslagstavlerne i campusbyerne, på campustorv samt på hjemmesiden.

Opslag og ansøgningsskema er tilgængeligt her. Se også vores film om fonden her.

Ansøgning inkl. bilag skal indsendes som en samlet PDF fil til jat@sdu.dk - senest den 18.  november 2016 kl. 12.00.  

Når uddeling har fundet sted, vil det fremgå af denne side. Hvis man er tildelt et legat fra fonden, bliver der fremsendt særskilt skrivelse herom inden jul 2016.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies