Menu

Fuhrmann Fonden

Formål:
"At yde støtte til den videnskabelige grundforskning inden for molekylær biologi samt molekylære aspekter af nervesystemets biologi. Legatet vil fortinsvis blive ydet som støtte til yngre forskeres studieophold i udlandet samt som støtte til udenlandske forskeres gæsteophold ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet".

Ansøgninger:
Der indkaldes hvert år i marts/april ved opslag på opslagstavler i campusbyerne og på Campustorvet. Opslaget vil også være tilgængeligt her.

Ansøgning inkl. bilag skal fremsendes i en samlet PDF fil til jat@sdu.dk. Ansøgningsfristen fremgår af opslaget og det skrivbare ansøgningsskema kan hentes her.

Når uddeling har fundet sted, vil det fremgå af denne side. Hvis man er tildelt et legat fra fonden, bliver der fremsendt særskilt skrivelse herom.

 

Fondens bestyrelse har besluttet, at der ikke vil være uddeling af legater i 2017. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies