Menu

Egne fonde og legater

Som studerende har du mulighed for at søge et legat fra en af universitetets egne fonde. Nærmere beskrivelse af de enkelte fondes formål og ansøgningsterminer fremgår af de underliggende sider.

Ansøgninger til fondene indkaldes på forskellige tidspunkter i årets løb ved opslag på opslagstavler i campusbyerne, på Campustorvet i Odense og via hjemmesiden. Ansøgningerne indsendes som en samlet PDF fil inkl. bilag til: jat@sdu.dk.

Fondene bør først søges, når indkaldelse af ansøgninger har fundet sted.

Læs mere om fondene her:

Fuhrmann Fonden  (Der er ikke uddeling i 2017)

Syddansk Universitets Forskningsfond

Fabrikant Knud Abildgaards Fonden

Studierejsefonden - ansøgning sendes til kontorfuldmægtig Kirsten Fly Malling på mail: kfm@sdu.dk (Bemærk ansøgningsfristen)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies