Menu

Udlandsstipendium

Det er muligt at få tilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsafgiften ved et udenlandsk universitet.
Tilskuddet til uddannelsen svarer til det tilskud, den danske stat giver til en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Hvis du vil på studieophold og søge udlandsstipendium, skal du:

  • Have mindst 1 SU- klip/slutlånsrate, når du begynder opholdet
  • Søge merit for de fag, du vil læse
  • Optages på værtsuniversitetet
  • Søge stipendium (find ansøgningsskemaet her)
  • Overholde ansøgningsfristen som du finder her

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet online, er det vigtigt, at du sender al nødvendig dokumentation til SU via www.sdu.dk/spoc

Du skal indsende:

  • Forhåndsgodkendelse fra studienævnet
  • Fagbeskrivelser
  • Optagelsesbrev fra værtsuniversitetet
  • Faktura på Tuition Fee

I første omgang foretages en foreløbig tildeling af Udlandsstipendium. Først når du har indsendt kvittering for betalt Tuition Fee og du har fået merit overført, bliver tildelingen endelig og din sag om udlandsstipendium kan afsluttes.

Du har også mulighed for at komme på summer school ophold med udlandsstipendieordningen.

Du kan fortsat modtage din SU under udlandsophold, såfremt du opfylder de generelle betingelser. Du skal registrere, at du er på udlandsophold i minSU under "RET DIN SU" og "Oplys særlige bopælsforhold". Når du registrerer dit ophold i udlandet på minSU, kan du modtage udeboende SU, selvom du flytter din adresse hjem til dine forældre.

Ansøgning om udlandsstipendium

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende al nødvendig dokumentation til SU-kontoret

udfyld ansøgningsskemaet her

Send mail til SU-kontoret

Du skal sende al dokumentation til SU-kontoret

Send mail her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies