Menu

Dispensationsmuligheder for særlige grupper af studerende

Du skal være opmærksom på, at det er ikke nok blot angive, at du tilhører en af disse grupper, når du søger om dispensation, du skal også kunne dokumentere, at der et årsagssammenhæng mellem den ønskede dispensation og det forhold, som du angiver.

Særligt vedr. eliteidrætsudøvere
For at være eliteidrætsudøver skal du kunne dokumentere, at du lever op til SDUs principper for at være eliteidrætsudøver (kontakt SDU Elite for nærmere oplysninger).

SDU kan undtagelsesvis fravige dette krav, såfremt du på anden vis kan dokumentere, at du er eliteidrætsudøver.

Særligt vedr. iværksættere
For at være iværksætter skal du kunne dokumentere:

  1. at du er en del af et af SDU godkendt iværksættermiljø, eller at du er tilknyttet Iværksætterpilot-ordningen fra Innovationsfonden, og
  2. at du bruger en væsentlig del af din tid, der svarer til min. 20 timer/uge på aktiviteter forbundet med iværksætteri, og
  3. at du har et firma med et gyldigt cvr.nr., og at indkomsten i det pågældende firma stemmer overens med forretningsplanen* for det pågældende firma, og at forretningsplanen omhandler udvikling og vækst med et signifikant kommercielt eller socialt potentiale

* Forretningsplanen for det anførte firma skal godkendes af Forsknings- og innovationsrådet (RIO-rådet) på SDU inden der kan opnås dispensation.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies