Menu

Studiefremdrift

Hvem gælder reglerne for?
Reglerne gælder for alle studerende på bachelor-, professionsbachelor- og kandidatstudier på SDU. Afhængigt at dit indskrivningstidspunkt kan der gælde forskellige overgangsordninger.

Klik her for at downloade reglerne

Hvad omfatter reglerne?

  1. Tilmelding til fag og prøver
    Reglerne beskriver, hvordan du skal tilmelde dig undervisning og prøver, og hvilke konsekvenser der er af en given tilmelding.
  2. Studieaktivitet (bestå-krav)
    Regler beskriver, hvor mange ECTS du som minimum skal bestå i løbet af et studieår, for at kunne fortsætte på dit studie.
  3. Senest afslutning af bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser (tidsgrænser)
    Reglerne fastsætter en tidsgrænse for, hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse. Såfremt du ikke overholder denne tidsgrænse, vil du blive udskrevet fra din uddannelse.

Har du brug for et hurtigt overblik over alle reglerne? Klik her for Fakta ark om den ændrede fremdriftsreform.

Hvilke muligheder for dispensation har jeg?
Du kan søge dit studienævn om dispensation for en række af reglerne, hvis der foreligger et usædvanligt forhold.

Du kan læse mere om muligheder for dispensation på denne side.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies