Menu

Undervisningsprisen

Forslag til kandidater til SDUs Undervisningspris skal afleveres i skriftlig form senest den første hverdag i juni måned til det fakultet, som den pågældende underviser hører til.

Forslaget skal være ledsaget af et CV og cirka en halv sides begrundelse for, hvorfor den pågældende kandidat bør indstilles til at modtage Undervisningsprisen.

Studerende og studienævn ved SDU kan indstille kandidater til Undervisningsprisen. Blandt de foreslåede kandidater indstiller hvert fakultet en prismodtager til direktionen.

Hvad er Undervisningsprisen?

Formålet med Undervisningsprisen er at fremhæve og belønne en ved Syddansk Universitet heltidsansat forsker/underviser for en særlig indsats og et stort engagement i forhold til undervisning på en eller flere af fakultetets uddannelser.

Den årlige pris er på 25.000 kroner. Prisen tildeles én underviser fra et af fakulteterne. Det er endvidere et krav, at den indstillede kandidat er en fastansat og fortsat erhvervsaktiv forsker/underviser ved Syddansk Universitet.

I indstillingen af kandidater kan der lægges vægt på særlige faglige, pædagogiske eller didaktiske kvalifikationer. Der kan også lægges vægt på mere personlige egenskaber eksempelvis, at den indstillede kandidat i sin undervisning er:

  • inspirerende
  • imødekommende
  • fagligt udfordrende
  • ihærdig
  • dialogorienteret
  • udviklende
  • m.m.

Se tidligere modtagere af Undervisningsprisen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies