Menu

Svarprocenten i studiemiljøundersøgelsen 2017

Vi opnåede en højere svarprocent end i 2015 og slog endnu engang DK-rekord.

I 2015 fik vi Danmarks højeste svarprocent i studiemiljøundersøgelsen sammenlignet med de andre universiteter, da 46,5 % af jer på SDU besvarede spørgeskemaet og det var mere end en dobbelt så højt som i 2013. Her i 2017 fik vi en svarprocent på 48,7% og besvarelser for mere end 10.000 studerende. Ved en høj svarprocent vil vi kunne få en mere kvalificeret viden og et bedre grundlag at handle ud fra.

Endelig svarprocent: 48,7%

Du finder alle uddannelsers svarprocent for studiemiljøundersøgelsen 2017 her (åbner et Excel-dokument)

Svarprocent fordelt på de fem campus

Campus

Svarprocent

Esbjerg

46,4%

Kolding

43,2%

Odense

50,2%

Slagelse

34,5%

Sønderborg

52,8%

I alt

48,7%

 

Svarprocent fordelt på de fakulteterne

Fakultet

Svarprocent

Humaniora

49,8%

Naturvidenskab

51%

Samfundsvidenskab

39,2%

Sundhedsvidenskab

52,9%

Teknik

62,2%

I alt

48,7%

 

Svarprocent fordelt på uddannelser

 Top 10 - sorteret efter højeste svarprocenter

Civilingeniør i velfærdsteknologi - Odense Kandidat 88,2%
Diplomingeniør in Interaction Design - Sønderborg Bachelor 85,7%
Jordemodervidenskab - Odense Kandidat 85,2%
Ergoterapi - Odense Kandidat 84,4%
Matematik - Odense Kandidat 83,3%
Civilingeniør i konstruktionsteknik - Odense Kandidat 82,6%
Civilingeniør i velfærdsteknologi - Odense Bachelor 80,2%
Diplomingeniør i integreret design - Odense Bachelor 79,1%
Civilingeniør i energiteknologi - Odense Bachelor 77,0%
Audiologopædi - Odense Kandidat 76,7%

Bund 10 - sorteret efter laveste svarprocenter

Journalist - Odense Kandidat 18,6%
IVK - Arabisk - Odense Bachelor 22,2%
Cand.merc.aud. - Kolding Kandidat 23,2%
Cand.merc. - Slagelse Kandidat 24,6%
Erhvervsøkonomi, HA - Slagelse Bachelor 25,7%
Jura - Odense Kandidat 27,6%
Cand.merc.jur. - Odense Kandidat 27,6%
Civilingeniør i elektronik - Odense Kandidat 27,8%
Marinarkæologi - Esbjerg Kandidat 28,9%
Cand.merc.aud. - Odense Kandidat 30,3%

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies