Menu

Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010

De heltids- og deltidsstuderende har i foråret 2010 haft mulighed for at give deres mening til kende om studie- og undervisningsmiljøet på Syddansk Universitet.

Resultater
14.270 heltidsstuderende og 3.982 deltidsstuderende er blevet spurgt i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse/mini-survey og 2.342 (16,4%) heltidsstuderende og 367 (9,3%) deltidsstuderende har svaret.

Der tegner sig generelt et billede af, at de studerende på Syddansk Universitet overordnet er rimeligt tilfredse med studie- og undervisningsmiljøet. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 repræsenterer en meget dårlig oplevelse med studie- og undervisningsmiljøet, 5 angiver en neutral oplevelse, og 10 angiver en meget positiv oplevelse, så har de heltidsstuderende en gennemsnitlig vurdering på 6,5.

I 2007 var tilfredsheden 6,5 og i 2004 på 6,6. De deltidsstuderendes gennemsnitlige vurdering er på 6,4.Det er især det fysiske og det psykiske miljø, der vurderes positivt af de studerende, hvor mere end to tredjedele finder sig tilfredse. Rapporten peger på en række punkter ved hvert af de to miljøer, hvor der er forbedringspotentiale.  

Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse blev fulgt op af en lokale-brugerundersøgelse, der har ligget til grund for nærmere studier af forholdene vedr. indeklima, renhold og indretning af lokaletyper. Undersøgelsen blev gennemført med et papir-spørgeskema, der blev omdelt blandt de aktuelle brugere i udvalgte lokaliteter. Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse med ligeledes fulgt op at 6 fokusinterviews, der havde fokus på trivsel, opfattelse af serviceniveau og lign.  

Der er udarbejdet en samlet rapport, som fremhæver de generelle tendenser i de 3 undersøgelser.
De metodemæssige dispositioner fremgår af en særskilt bilagsrapport.
Dertil er der genereret et specifikt sæt datamateriale, som er blevet sorteret på hhv. campus og på fakultet, med henblik på at man lokalt kan arbejde med de specifikke kommentarer, der er genereret i undersøgelsen.

Handlingsplan
På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet handlingsplan for henholdsvis heltidsstuderende og deltidsstuderende

1 år efter er handlingsplanen blevet fulgt op. Status pr. 1. december 2011 for aktionspunkterne fra UMV2010 kan ses i opfølgningen.

Øvrige dokumenter om projektets tilblivelse kan findes nedenfor.

Undersøgelsens overordnede forløb
I foråret 2010 gennemførtes Syddansk Universitets undersøgelse af de studerendes syn på deres studie- og undervisningsmiljø; UMV2010. Undersøgelsens første step blev gennemført i februar som en generel elektronisk spørgeskemaundersøgelse; minisurvey. Undersøgelsen blev fulgt op med en spørgeskemaundersøgelse i april, som specifikt spurgte ind til undervisningslokaler og andre lokaler. Parallelt hermed blev der foretaget ca. 6 gruppeinterviews. 1.  Minisurvey fremsendtes via SDU-studentmail til alle hel- og deltidsstuderende ved SDU, og blev gennemført i perioden 12. – 26. februar 2010.

2.  Lokaleundersøgelse; papirspørgeskema blev udleveret til studerende i udvalgte lokaler til besvarelse. Lokaleundersøgelsen vedrører de fysiske og indeklimamæssige forhold. Lokaleundersøgelserne blev gennemført i marts/april 2010.

3.  6 stk. to timers fokusgruppeinterviews for udvalgte lokaliteter/tilhørsforhold/emner, hvor de studerende fik mulighed for at uddybe udvalgte emner på baggrund af minisurvey’en. Fokusgruppeinterviews forholdt sig til de konkrete forhold, så problemstillingerne kunne nuanceres, og der blev mulighed for også at indsamle løsningsforslag. Interviewene blev gennemført i april 2010.

Tredelingen resulterede i en samlet rapport og en handlingsplan, som i forhold til tidligere undersøgelser, givet de involverede ansvarsområder, bedre mulighed for, at udarbejde operationelle handlingsplaner.

Metodeplanlægning

Spørgeskemaer

Lokaleundersøgelse

Tidligere undersøgelser

Der blev med en tilfældighedsgenerator blandt besvarelserne udtrukket 7 vindere af et gavekort lydende på 500 kr. til Studenterboghandlen ved Syddansk Universitet. Vinderne blev:

  • Heltidsstuderende: Henriette Steen Slinkert, Jonna Bjørg Lassen, Gitte Skou, Cecilia Louise Lundegaard Fahlstrom og Martin Erik Seymour.
  • Deltidsstuderende: Brian Skjold Elnegaard og Elisabet Fog.

Vinderne har fået direkte besked.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies