Menu

SMU15 heltid

SMU15

I marts måned 2015 gennemførte SDU den tilbagevendende undersøgelse om studiemiljøet for femte gang. Vi undersøgte de fysiske, æstetiske og virtuelle forhold samt de psykiske og sociale rammer. Ud af 22.407 heltidsstuderende besvarede 46,5 % det elektroniske spørgeskema. Nu foreligger resultaterne i en universitetsrapport som du kan læse her: Universitetsrapporten 2015

Hvis du ikke vil dykke ned i den spændende rapport, så kan du her læse et resume på dansk eller engelsk.

Se Fakulteternes og fællesområdets handlingsplaner på baggrund af undersøgelsen.  

Fakultets og campusrapporterne kan du finde i fanen til venstre eller ved at klikke her. Derudover er der mulighed for at se besvarelser på uddannelses niveau. Adgang til uddannelsesspecifikke rapporter kræver SDU-login:

Uddannelser med fem eller færre studerende er ikke medtaget i webløsningen.

Opdelingen i hhv. 'Store uddannelser' og 'Mellem samt store uddannelser' bygger på kombinationsmulighederne af variable i forhold til den enkelte uddannelse. Det betyder at alle uddannelser med flere end 5 studerende er tilgængelig i gruppen 'Mellem og store uddannelser', mens de studier som yderligere kan sorteres efter grad og bosted, vil være i gruppen 'Store uddannelser'.

Læs de kategoriserede fritekstfelter 

Psykiske forhold:

Virtuelle forhold:

Har du spørgsmål til undersøgelsen, ris eller ros, er du meget velkommen til at kontakte projektgruppen bag undersøgelsen på smu@sdu.dk

Rapport med initiativer til at modvirke ensomhed

I forbindelse med Studiemiljøundersøgelsen 2015 har Vejledningscenteret, under Studieservice, udarbejdet overstående rapport som giver indblik i en række initiativer på SDU, som kan være med til at modvirke ensomhed blandt de studerende. Rapporten er en del af et større projekt om ensomhed.
Spørgsmål til rapporten kan rettes til vejledning@sdu.dk

Overdragelse af studiemiljøundersøgelsen til fakulteter og fællesområdet

På et møde onsdag den 26. august blev studiemiljøvurderingen 2015 præsenteret for de respektive fakulteter, samt de berørte enheder i fællesområdet på SDU. Præsentationen er startskuddet for SDUs fakulteter og fællesområde til at igangsætte udarbejdelsen af handlingsplaner, som skal ligge klar den 2. november.

Slides fra mødet kan ses hér 

Artikler om undersøgelsen

Studerende giver gode karakterer til studiemiljøet (Sdu.dk)
SDU-studerende: Fremdriftsreformen stresser (Fyens.dk)
SDU vender kurven: Studerende er mindre ensomme (Fyns.dk)
SDU mindsker antallet af ensomme studerende (DR)

Information om SMU 2015 på SDU

På Syddansk Universitet arbejder vi systematisk på at forbedre studiemiljøet for studerende, ved at vi hvert andet år gennemfører en vurdering og tilfredshedsmåling af forholdene - på SDU kaldet en studiemiljøundersøgelse. Undersøgelsen afvikles for samtlige heltidsstuderende på universitetet, hvilket er et lovkrav. Som studerende er der mulighed for at besvare undersøgelsen på både dansk og engelsk. Ved efterspørgsel fra universitetets fakulteter kan der afholdes en lignende studiemiljøundersøgelse for deltidsstuderende. Studiemiljøundersøgelsen er forankret i Hovedarbejdsmiljøudvalget på SDU, og organiseres af HR-service i samarbejde med Studieservice. Fakulteterne står for udarbejdelse af handleplaner samlet for alle uddannelser på fakultetet og står for at inddrage relevante organer i beslutningen om hvilke initiativer/forbedringer der skal iværksættes. 
Du kan læse mere om de overvejelser projektgruppen har gjort sig samt en projekt- og tidsplan for undersøgelsen. Projektplan

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies