Menu

Håndtering af data

 

Databehandlingen foregår fortroligt. Data indsamles af Studieservice via programmet SurveyXact (fra Rambøll Management A/S). Alt materiale hvor data indgår – eksempelvis Universitetetsrapporten og Qlikview – vil det udelukkende være anonymiseret rådata der videregives, og det vil være grupperet. I tilfælde hvor den enkelte studerende kan identificeres (eksempelvis den eneste mand på et studie), vil studieservice, fakulteterne og andre som tilgår data være underlagt fortrolighed.  Studerende og ansatte vil kunne arbejde med udvalgt grupperet data i Qlikview, men kun således at man ikke kan identificere en enkelt besvarelse. Besvarelserne i fritekstfelterne vil kun blive modereret ved særlige tilfælde, så hvis du skriver noget, som vil kunne identificere dig, så vil du kunne risikere at din studieleder, studiesekretær eller forelæser vil vide, at det er dig, som har skrevet kommentaren. De vil dog stadig være underlagt fortrolighed.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på smu@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies