Menu

Studiemiljøundersøgelsen

Studiemiljøundersøgelsen 2017

STUDIEMILJØUNDERSØGELSE PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Studiemiljøundersøgelsen 2017 er afsluttet! - se svarfordelingen

SDU har netop undersøgt de studerendes studiemiljø, ved tirsdag den 14. marts at sende en mail med et link ud til mere end 21.000 heltidsstuderende fordelt på SDU’s fem campusser. Nu begynder analysearbejdet som vil blive præsenteret i en Universitetsrapport til august.
Studiemiljøvurderingen er lovpligtig og gennemføres på SDU hvert andet år. SDU ønsker at de studerende har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi brug for at høre de studerendes mening.

Vil du vide mere om studiemiljøet på SDU?

SDU har opbygget en QlikView løsning, som giver studerende og ansatte adgang til anonymiseret data fra studiemiljøundersøgelsen. Webløsningen vil løbende blive opdateret.

Svarfordeling for SMU17 (Only in Danish)

Det er for nuværende muligt at se data (svarfordeling) ud fra følgende variable: uddannelse, fakultet, by og grad (bachelor eller kandidat). Disse variable vælges til højre i billedet. Uddannelser med fem eller færre studerende er ikke medtaget i webløsningen.

Det er muligt at printe en samlet svarfordeling pr. uddannelse under fanen "samlet uddannelse og print". Vær opmærksom på, at det tager et øjeblik for systemet at opdatere, når du vælger ny fane.

For at få adgang skal du være logget ind via din SDU brugerprofil.

Fremadrettet proces

Nu starter processen hvor vi skal have de mange besvarelser til at blive til konkrete initiativer.  Projektgruppen går nu i gang med at kigge på data, og har offentliggjort webløsningen QlikView. Efterfølgende skal styregruppen tage beslutning om, hvilke krydsninger man ønsker at få belyst i universitetsrapporten. Dette arbejde vil foregå på det kommende styregruppemøde. Herefter skal projektgruppen udarbejde universitetsrapporten som vil ligge klar til formidling i august, hvor overdragelse af resultater til udarbejdelse af decentrale handleplaner vil finde sted. De endelige handleplaner skal ligge færdige til november i år.

Generel information om  undersøgelsen

På undersiderne som du finder i menuen til højre der kan du læse mere om studiemiljøundersøgelse på SDU. Du kan bl.a. læse om vores fortrolighed, finde svar på dine spørgsmål og se hvad der kom ud af undersøgelsen i 2015.

 Kort om undersøgelsen

  • Undersøgelsen gennemføres i perioden 14. – 30. marts 2017
  • Besvarelsen tager cirka 10 minutter
  • Spørgeskemaet er sendt ud via de studerendes SDU-mail
  • Over 21.000 heltidsstuderende er kontaktet, og svarprocenten blev 48,7% (I 2015 var den 46,5%)
  • Der har været udloddet store og lækre præmier, samt en konkurrence blandt uddannelserne
  • Man er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller kommentarer på smu@sdu.dk

Studiemiljøundersøgelsen 2015

I marts 2015 gennemførte SDU studiemiljøundersøgelsen for heltidsstuderende, og i efteråret 2015 blev det tid til de deltidsstuderende. Du kan finde resultater mv. fra SMU15 for heltidsstuderende og deltidsstuderende ved at klikke på fanen til højre.

Har du spørgsmål? Så skriv til smu@sdu.dk

Information om SMU 2017 på SDU

På Syddansk Universitet arbejder vi systematisk på at forbedre studiemiljøet for studerende, ved at vi hvert andet år gennemfører en vurdering og tilfredshedsmåling af forholdene - på SDU kaldet en studiemiljøundersøgelse. Undersøgelsen afvikles for samtlige heltidsstuderende på universitetet (hvilket er et lovkrav). Som studerende er der mulighed for at besvare undersøgelsen på både dansk og engelsk. Ved efterspørgsel fra universitetets fakulteter kan der afholdes en lignende studiemiljøundersøgelse for deltidsstuderende. Studiemiljøundersøgelsen er forankret i Hovedarbejdsmiljøudvalget på SDU, og organiseres af HR-service i samarbejde med Studieservice. Fakulteterne står for udarbejdelse af handleplaner samlet for alle uddannelser på fakultetet og står for at inddrage relevante organer i beslutningen om hvilke initiativer/forbedringer der skal iværksættes. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies