Menu

Studienævn

På alle institutter er der oprettet en række studienævn. Der er oftest flere studienævn under hvert institut. 
Alle uddannelser er dækket af et studienævn, men et studienævn kan godt varetage flere forskellige uddannelser. 
Studienævnet har blandt andet til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på det pågældende studium. 
Herudover skal studienævnet udarbejde forslag til studieordninger og ændringer hertil samt kvalitetssikre uddannelserne og undervisningen. 
 
Studienævnene består altid af et lige antal medlemmer, dog mindst 4 og maksimalt 10. Halvdelen af disse medlemmer skal være studerende.

Man kan stemme på studerende til studienævnet, såfremt man modtager undervisning inden for det pågældende studienævns område, og der afholdes valg til studienævnene hvert år.

Hvis du ønsker at læse mere om netop dit studienævn, henvises du til Din Uddannelse eller til fakulteternes hjemmesider.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies