Menu

Studenteraktivitetspuljerne

Syddansk Universitets Studenteraktivitetspuljer

Studenteraktivitetspuljerne består af midler, som kan søges af de studerende til faglige, sociale eller politiske formål.

Kriterierne for at søge fra studenteraktivitetspuljerne er:

Pulje 1: Sociale og politiske studenteraktiviteter

 • Midlerne gives til studenterpolitiske og studentersociale formål for studerende ved Syddansk Universitet.
 • Puljen kan søges til enhver form for studenterrelaterede aktiviteter, idet der dog vil blive lagt vægt på, at de støttede initiativer kommer en så bred kreds af studerende som muligt til gode.
 • Midlerne kan undtagelsesvis benyttes til at støtte festarrangementer, f.eks. til musik, vagtpersonale, festtelte o.l. Midlerne kan aldrig bruges til mad- og drikkevarer i forbindelse med festarrangementer.

Pulje 2: Faglige studenteraktiviteter

 • Midlerne gives til faglige aktiviteter for studerende ved Syddansk Universitet.
 • Der kan søges til enhver form for fagligt relevante aktiviteter for mindre grupper af studerende ved Syddansk Universitet.
 • For at opnå støtte, skal aktiviteten have opnået økonomisk støtte i et fagligt miljø, dvs. på fakultets- eller institutniveau eller i foreningsregi.
 • Der kan kun søges om dækning af et beløb svarende til støtten fra det faglige miljø.
 • Der kan udelukkende søges midler til nye initiativer og engangs-aktiviteter.
 • Der kan undtagelsesvist gives underskudsgaranti.

For alle aktiviteter uanset ansøgt pulje gælder:

 • For at komme i betragtning skal ansøgningsskemaet udfyldes fyldestgørende.
 • Aktiviteterne skal foregå med udgangspunkt i Syddansk Universitets geografiske område.
 • Der er ingen formel øvre grænse for hvor meget, der kan ansøges om. Dog tages der i tildeling af midlerne hensyn til at tilgodese så bredt som muligt.
 • Der er ikke fastsat et fast beløb i hver pulje.
 • Det er Studierservice, der beslutter hvilke aktiviteter, der skal støttes.
 • Ansøgningen skal fremsendes i god tid inden aktiviteten afholdes, da der ikke gives midler til allerede afholdte aktiviteter.
 • Der kan søges løbende.
 • Ansøgninger skal sendes via Studenterportalen, og man skal være registreret som studenterforening ved SDU for at kunne få bevilget støtte til sin aktivitet. Man registrerer sig som studenterforening i Studenterportalen.

Studenteraktivitetspuljerne supplerer endvidere midler, der stilles til rådighed for valgte studenterpolitikere ved Syddansk Universitet.

Yderligere information

Spørgsmål vedrørende puljerne kan rettes til projektmedarbejder Kim Erik Jensen i Studieservice på kej@sdu.dk eller 6550 2947.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies